Vaste bewoners

Hier vindt u veel informatie over de jongeren, die ooit ergens in de steek gelaten zijn als gevolg van hun beperking en die in Hand in Hand een nieuw en veilig thuis gevonden hebben, zij allen verblijven hier dus permanent.

Voor al deze bewoners geldt dat zij waarschijnlijk de rest van hun leven in Hand in Hand zullen blijven wonen, want er is in Ghana (nog) geen enkele vorm van vervolgzorg, ook niet voor (jong) volwassenen met een beperking.

.