Gabriel

Geboren: 2011
Sponsor(s): Fam. Segers; Annemarieke Zwaneveld, beide uit Holland;
 
Sinds zijn komst in maart 2012 – hij was toen slechts 10 maanden oud – is Gabriel zonder twijfel de lieveling van onze Community. Gabriel is in juni 2011, minder dan 1 maand na zijn geboorte, door de kinderbescherming naar Osu Children’s Home gebracht, omdat zijn moeder aan schizofrenie leed en opgenomen was in het psychiatrisch ziekenhuis van Accra. De Ghanese autoriteiten waren van mening dat hij niet bij zijn moeder kon blijven, omdat zij niet goed voor hem kon zorgen en een psychiatrisch ziekenhuis geen goede plek is voor een kleine baby. Toen wij in januari 2012 door de diverse afdelingen van Osu Children’s Home liepen attendeerde een vriendin ons daar op Gabriel, die rustig in zijn kleine bedje zat te glimlachen en de symptomen van het syndroom van Down bleek te hebben. Toen we over zijn situatie en zijn behoefte aan een veilige en stimulerende omgeving nadachten, besloten we hem voor overplaatsing naar PCC te accepteren. En PCC blijkt inderdaad een prima omgeving voor hem te zijn. Binnen een paar maanden kon hij al lopen en zijn verdere ontwikkeling gaat sindsdien verbazingwekkend goed. Hij neemt zelfs al deel aan een speciale Kindergarten groep van onze Summer school. Gabriel is de vriend van iedereen hier in PCC, hij lacht altijd, is altijd in voor een grapje en hij gaat zich steeds beter uitdrukken zowel in het Twi als in het Engels. Een kleine (b)engel!
 
Terug naar het overzicht