Over Hand in Hand

Een leefgemeenschap voor verstandelijk beperkte kinderen in Nkoranza, Ghana.

Het begon met een droom

De Nederlandse oud-tropenarts Ineke Bosman had ooit een bijzondere droom: het creëren van een veilige en liefdevolle leefomgeving voor verstandelijk (en vaak meervoudig) beperkte kinderen in Ghana. Deze kinderen worden helaas nog vaak genegeerd of zelfs in de steek gelaten, o.a. door de wijdverbreide angst voor “boze geesten”.
Deze zouden volgens een in Ghana moeilijk uitroeibaar bijgeloof de oorzaak zijn van de beperkingen van deze kinderen. Hun geschiedenissen zijn vaak ongelooflijk triest, vol mensonterende verhalen over afwijzing, ernstige verwaarlozing, verlating en zelfs mishandeling of erger.
Door in 1992 de Hand in Hand Community in Nkoranza te stichten, heeft Ineke Bosman haar droom om kunnen zetten in een unieke en zichtbare realiteit! Ineke Bosman is eind 2009 met pensioen gegaan en naar Nederland vertrokken.
Albert van Galen heeft sinds 2009, samen met zijn echtgenote Jeannette, vol enthousiasme de algehele leiding van dit prachtige project van haar overgenomen.

De Hand in Hand Community is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bijzonder aansprekende en zeer vitale leefgemeenschap met een unieke atmosfeer voor inmiddels al ruim 80 verstandelijk beperkte kinderen, afkomstig uit heel Ghana (en elk jaar worden er weer nieuwe kinderen met een verstandelijke beperking opgenomen). Zij ontvangen hier goede verzorging en aangepaste ontwikkelingsprogramma’s in een veilige en stimulerende omgeving.

Hoe werkt de Community?

De Hand in Hand Community is opgezet als een klein dorp. Twee of drie kinderen leven tezamen met een verzorger, ze vormen in feite een klein gezin binnen de grote familie van de Hand in Hand leefgemeenschap. Iedere klein gezin leeft in een eigen kamer in één van de huisjes. Deze huisjes staan ruim verspreid rondom een centraal gelegen terrein dat wordt gebruikt voor spelletjes, oefeningen, muziek, therapie, feesten, dansen, school, creatieve activiteiten, zwemmen en natuurlijk ook om gezamenlijk te eten!

Er is op de PCC compound ook een goed lopende “beschutte werkplaats” voor jong volwassenen met een beperking, die daar overdag creatief en nuttig bezig kunnen zijn en die tegelijkertijd heel aantrekkelijke sieraden en kleurrijke stoffen maken. De verkoop daarvan ondersteunt het werk van de Hand in Hand Community.
Tevens heeft PCC sinds 2010 een eigen schooltje, de Summer School in het Education Centre, waar de meeste jongere kinderen elke dag in enkele leeftijdsgroepen aangepast onderwijs krijgen van speciaal geïnstrueerde caregivers.

De Community heeft eigen waterpompen, zodat er volop water aanwezig is voor de totale verzorging van de bewoners. De elektriciteit wordt door het landelijk netwerk geleverd. Geregeld valt die stroom echter uit. Er staat voor noodgevallen wel een stand-by generator op het terrein, maar die is niet sterk genoeg om de hele Community langdurig van stroom te voorzien.

Verzorgers en vrijwilligers

Veel jonge mensen uit Ghana zijn vooral als verzorgers (= caregivers), in feite als vervangende “vaders en moeders” actief, zij zorgen met elkaar op continue basis voor alle kinderen, die daardoor kunnen leven in een unieke en zeer positieve sfeer. De Hand in Hand Community functioneert in feite als één grote “familie” in een eigen dorp, een veilige en liefdevolle leefgemeenschap.
De caregivers worden daarbij ondersteund door maximaal 4 – 5 vrijwilligers, de meeste uit Europa en soms ook uit Noord-Amerika, die aanvullende zorgtaken, vaak op 1-op-1 basis met de kinderen (“Special Attention”) voor hun rekening nemen.

Sponsoring en donaties

Dankzij de steun van veel mensen en van organisaties buiten Ghana, vooral uit Nederland (o.a. via de Stichting Hand in Hand in Nederland, de officiële samenwerkingspartner en steunstichting van PCC), uit Duitsland (via de stichting Ananse) en uit Engeland (via de Hand in Hand UK Charity), kan de Hand in Hand Community al meer dan 20 jaar doorgaan met het mooie en dankbare werk voor deze kwetsbare kinderen.
Zonder deze voortdurende ondersteuning zou Hand in Hand niet kunnen voortbestaan. In de Ghanese samenleving heeft goede zorg voor verstandelijk beperkte kinderen helaas nog geen hoge prioriteit.
Veel kinderen worden gelukkig al jarenlang heel trouw door sponsors gesteund.
Hand in Hand ontvangt geen subsidie of andere fondsen van de Ghanese overheid. Gelukkig ontvangen wij wel regelmatig giften van particulieren en enkele stichtingen en organisaties van buiten Ghana.

Te gast bij Hand in Hand

Op het terrein van de Hand in Hand Community staan ook eenvoudige, maar goede Guesthouses. Veel reizigers naar Ghana en Hand in Hand zijn de afgelopen jaren via een verblijf in zo’n gastenhuis diep onder de indruk gekomen van het unieke karakter van deze leefgemeenschap.
Je kunt haast niet anders of je wordt geraakt door een speciale glimlach van één van de kinderen of door de prachtige blik in hun ogen.

De Hand in Hand Community hoopt nog vele jaren goede zorg te kunnen bieden aan de bewoners en is dankbaar voor alle ondersteuning en sponsoring, die gelukkig regelmatig van diverse kanten aangeboden wordt.

Zo kan het werk voor deze kwetsbare kinderen met recht “Hand in Hand” doorgaan!