FAQ

Heeft u wellicht vragen over Hand in Hand? Die kunt u ons altijd stellen tijdens een bezoekje of via deze contactpagina.
Een aantal van de meest voorkomende vragen worden in deze FAQ rubriek al beantwoord, leest u deze vragen en antwoorden eens een keertje rustig door.

Dank voor uw belangstelling voor Hand in Hand!

Vragen

Antwoorden

1. Waarom betaalt de Ghanese overheid niet voor de verzorging van de kinderen? De Peace of Christ Foundation in Ghana is een NGO, (= Non Governmental Organisation), in 1992 opgericht door particulieren. De overheid in Ghana heeft wel diverse staatstehuizen voor weeskinderen, al of niet met een beperking, maar de capaciteit daarvan is absoluut ontoereikend voor de totale behoefte van alle kinderen met een geestelijk beperking in Ghana en de kwaliteit van de verzorging laat in die tehuizen helaas vaak zeer te wensen over.
Wel heeft de Ghanese regering in 1997 de financiering van de Shalom Special School, gelegen net naast de Community, van Hand in Hand overgenomen, dat is daardoor een overheidsschool voor speciaal onderwijs geworden. Hand in Hand heeft sindsdien geen invloed meer op het beheer of beleid van de Shalom school.
2. Hoe is de relatie tussen PCC en de Nederlandse stichting Hand in Hand? De Nederlandse stichting Hand in Hand is opgericht om de sponsoring of giften aan Hand in Hand en de betalingen voor sieraden in Nederland gemakkelijk te laten verlopen. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 27279544.
Bijkomend voordeel van een Nederlandse stichting is dat giften van particulieren daardoor in Nederland aftrekbaar zijn van de belastingen, want de stichting is ANBI erkend door de Nederlandse fiscus.De stichting ondersteunt uitsluitend de PCC – Hand in Hand Community in Nkoranza en doet dat op basis van de goedgekeurde begrotingen van de Board van Hand in Hand in Ghana.
De Nederlandse stichting heeft een bestuur, bestaande uit 6 personen, deze doen dit werk allen geheel als vrijwilliger, zij ontvangen geen honorarium. De Nederlandse stichting heeft daardoor vrijwel geen overheadkosten en heeft gelukkig ook nauwelijks andere kosten (behalve kosten voor folders etc.). Daardoor komen alle gelden volledig terecht, waarvoor ze geschonken en bedoeld zijn, nl. de persoonlijke en algehele verzorging van de kinderen van Hand in Hand in Ghana, zowel op korte als op langere termijn.
3. Ik heb nog wel wat goederen voor Hand in Hand, kunnen jullie die gebruiken? Dat hangt er van af, nog goede kleren of lakens en handdoeken voor bijv. wat grotere kinderen of jongvolwassenen zijn vaak welkom. Wel is transport naar Ghana en de daarmee gepaard gaande kosten een punt van aandacht. Ook educatief speelgoed, autootjes en fietsjes en materialen voor de Summer School zijn erg welkom voor onze kinderen. Ook nog goed bruikbare ICT apparatuur wordt meestal gewaardeerd.
Het verdient wel aanbeveling met ons te overleggen voordat je gaat verzamelen, dan kunnen wij naar de behoeften op dat moment kijken, alsmede naar de mogelijkheden voor opslag en transport.
4. Wat is een minimumperiode om bij Hand in Hand als vrijwilliger te kunnen werken? De minimumtermijn, die wij hanteren voor vrijwilligers uit Europa en Noord-Amerika is 3 maanden, langer mag wel, korter eigenlijk niet.
Het leren omgaan met de tropen, met het klimaat, met de taal en met de andere cultuur, het goed ingewerkt worden op Hand in Hand en het creëren van de gewenste binding met de kinderen vragen nu eenmaal tijd. De kinderen hechten zich vaak ook aan vrijwilligers en dan is het jammer als zo’n band al weer heel snel verbroken wordt.
Verder is meer info en antwoord op alle vragen van a.s. vrijwilligers te vinden in het Menu onder Vrijwilligers en door contact te zoeken met onze vrijwilligerscoördinator, Carlijn Willems: [email protected]
5. Ik ben elders in Ghana een kind met een beperking en zonder familie die voor dat kind zorgt tegengekomen, kan dit kind misschien ook bij Hand in Hand geplaatst worden? Soms wel, soms niet, dat hangt van heel veel zaken af.
Enkele voor ons belangrijke vragen zijn: Wat is de precieze beperking? Wie zorgt er nu voor dat kind en waarom kan die zorg niet doorgaan? Wordt het kind geholpen door een plaatsing in Hand in Hand en hoe kunnen wij dat goed beoordelen? Is er momenteel wel ruimte voor extra kinderen in Hand in Hand en zou het kind goed in onze Community passen? Zijn er voldoende financiële middelen voor de verzorging van dit kind beschikbaar? etc. etc
Op al deze en nog veel meer vragen willen wij graag een antwoord hebben, alvorens wij kunnen beslissen over plaatsing.Een vraag over mogelijke plaatsing van een kind stellen mag natuurlijk altijd, dat kan bijv. tijdens een bezoek aan Hand in Hand of door een emailbericht met zoveel mogelijk gegevens en liefst ook wat foto’s te sturen naar [email protected]
6. Wie is eigenlijk de eigenaar van PCC – Hand in Hand? De Hand in Hand Community is een activiteit van de Ghanese stichting, de Peace of Christ Foundation, een NGO opgericht in 1992. Aan het hoofd van deze Ghanese stichting staat de Board = het bestuur van Hand in Hand.
Hand in Hand / PCC is een non-profit organisatie, dat wil zeggen dat alles wat er binnenkomt uitsluitend wordt gebruikt voor de Community en de zorg voor de kinderen.Eigenlijk is Hand in Hand eigendom van de bewoners, van de kinderen, want dit is hun leefgemeenschap! Zij wonen hier soms al jarenlang en er is (helaas) geen andere plek waar zij naar toe zouden kunnen gaan, ook niet als zij volwassen worden.
7. Ik wil graag een actie organiseren voor Hand in Hand, mag dat? Ja, natuurlijk!
Wel worden wij graag, zo mogelijk ruim van te voren, geïnformeerd over acties voor onze Community, zodat wij een goed overzicht van de diverse acties houden en wij ook, waar nodig of gewenst, nadere informatie over Hand in Hand en steun aan de actie kunnen geven.
Giften en donaties kunnen overgemaakt worden op onze Nederlandse rekening, t.n.v.:
Stichting Hand in Hand, bankrekening nr. NL24 RABO 01277 64143
8. Hoe zit het met de producten uit de Beschutte Werkplaats? In onze beschutte werkplaats worden diverse producten gemaakt, o.a. hals- en heupkettingen, armbanden, tassen, dassen, traditioneel geweven stoffen etc. Deze producten worden gemaakt door de jongvolwassen bewoners van Hand in Hand, die op deze manier hun vaardigheden ontwikkelen en die wij zo ook een zinvolle bezigheid en goede daginvulling kunnen bieden.
De producten worden verkocht in een speciale winkel op het terrein van PCC, meestal aan bezoekers van Hand in Hand en daarnaast in Nederland, ook wel in Duitsland en Engeland, soms zelfs in Noord-Amerika. Alle transport en distributie gebeurt met behulp van vrijwilligers en de opbrengsten van verkoop worden weer volledig gebruikt als dekking voor een deel van de exploitatiekosten van Hand in Hand.