Stichting Hand in Hand – algemene gegevens

Stichting Hand in Hand

Ouddorp 22

5954 BD Beesel

Nederland

RSIN/fiscaalnummer: 815219064

Contactgegevens

Secretaris/Penningmeester Jeannette Klein-Agtersloot
[email protected]

Bestuur

  • W.J. van Minnen – voorzitter
  • J. Klein-Agtersloot  – Secretaris en Penningmeester
  • A.H.J. van Galen – algemeen bestuurslid
  • P.J.N. Lamberts – algemeen bestuurslid
  • I. Maters – algemeen bestuurslid
  • J. Ruijs – algemeen bestuurslid
  • S. Ravensbergen – algemeen bestuurslid

Doelstelling

Het verlenen van hulp aan verstandelijk- en/of lichamelijk beperkten in Ghana.

Beloningsbeleid

  • Artikel 8 lid 5 van de statuten: “De leden van het bestuur genieten geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”
  • Privacyverklaring Stichting Hand in Hand

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Bekijk hieronder de integrale opname van de jaarverslagen van afgelopen 5 jaren voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Standaardformulier publicatieplicht