Marc Hope

Sponsor: familie Hop; familie Huijgen-Terwindt, beide Holland.

In oktober 2019 werden wij door een 5-jarig jongetje in Kumasi Children’s Home geraakt. Hij was een paar maanden eerder door zijn familie in de steek gelaten en zo in KCH terecht gekomen. Op zijn lichaam zagen wij onmiskenbaar de sporen van mishandeling eerder in zijn leven.
Hij kan niet praten, maar maakt wel geluiden die enigszins duidelijk maken wat hij wel of niet leuk vindt.
Enkele weken later hebben wij dit kind van harte in de Community opgenomen en hem daarbij zijn nieuwe PCC-naam gegeven.

Sindsdien heet hij Marc Hope, verwijzend naar de apostel Marcus, maar ook naar een goede vriend van ons die in 2019 helaas is overleden. In zijn naam klinkt ook de hoop door dat PCC voor hem een veilige en aangename woonplek mag zijn, een safe haven waar hij helemaal zichzelf kan zijn en de slechte start van zijn leven achter zich kan laten.

Marc Hope heeft een matige verstandelijke beperking en daarnaast zien wij bij hem verschillende aspecten van het autistisch spectrum. Hij zoekt op zijn eigen manier wel contact en aan de geluiden te horen geniet hij daar dan ook van. Ook bezoekt hij dagelijks onze ruimte voor autistische kinderen.
Hij geniet van zijn nieuwe vrijheid, van het gewoon kunnen rondrennen in PCC en het kunnen doen waar hij zin in heeft. Hij vindt stilzitten wel moeilijk, bij het eten loopt hij het liefste met zijn etensschaal rond of zoekt hij zijn eigen plekje.
En hij vindt het zwembad ook een heerlijke plek om te spelen.

Sinds zijn komst hebben wij Marc Hope in de armen gesloten, het is een heel lief jongetje die ons allemaal blij maakt.