Een Sterk Netwerk

Wie weleens in Ghana geweest is weet hoe moeilijk het is om hier een goede Netwerkverbinding te krijgen

zeker buiten de grote steden. Regelmatig klinkt dan ook de verzuchting: “Geen Netwerk”!

Gelukkig is er inmiddels een heel nieuw Netwerk opgetuigd, dat voor een heel sterke verbinding zorgt tussen de stichting Hand in Hand (HIH) in Nederland en PCC in Ghana. Het is dan ook geen ICT netwerk, maar een Netwerk van mensen!

In de afgelopen 2 columns van deze rubriek hebben jullie al kennis kunnen maken met 2 van de 3 leden van het Netwerk, nl. Sofanne Ravensbergen en Jeannette Klein. Het 3e lid is voor veel lezers van deze columns vast al een bekende, nl. Inge Maters.

 

Wat is Het Netwerk en waarom is het eigenlijk opgericht???

 

Wel, de afgelopen paar jaar hebben wij helaas moeten vaststellen dat de gezondheid van (Mama) Jeannette en van mij niet automatisch altijd goed is en goed blijft. Zo kon Jeannette in juli 2021 èn in mei/juni 2022 niet mee naar Ghana, omdat haar gezondheid dat toen niet toeliet.

Wij hopen uiteraard op een goed en langdurig herstel, maar vonden, in overleg met het bestuur van HIH, dat wij wel passende maatregelen zouden moeten nemen om de kwetsbaarheid van de connectie tussen HIH en PCC te verminderen.

 

Daarom is Het Netwerk opgericht, (vooralsnog) bestaande uit 3 (+ 2) personen:

  • Sofanne, zij is oud-vrijwilliger van PCC en inmiddels arts,
  • Jeannette Klein, zij is sinds 2022 de nieuwe penningmeester en tevens de sponsorcoördinator van HIH en
  • Inge, zij is eveneens bestuurslid van HIH en tevens sinds 2015 de zeer gewaardeerde fysio expert van PCC.

 

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Zij zijn alle drie bereid èn in staat om elk jaar ong. 3 weken naar Ghana te gaan om daar de Board van PCC zoveel mogelijk te ondersteunen bij de verdere beleidsontwikkeling en het goed besturen van PCC. Zo zullen zij bijdragen aan de goede band en aan adequate informatie-uitwisseling tussen HIH en PCC.

De bedoeling is dat zij zoveel mogelijk goed verspreid over het jaar naar PCC toegaan.

Ieder van hen heeft eigen aandachtsgebieden, maar is ook voor andere zaken en vragen aanspreekbaar.

 

En zolang dat mogelijk is – en hopelijk zal dat nog een hele tijd zijn! – zullen ook Mama Jeannette en ik, in een coördinerende rol, deel uitmaken van Het Netwerk, dus vandaar de bovengenoemde 3 + 2 personen!

 

Daarnaast zijn er nog anderen die ons jaarlijks met deskundige inbreng helpen, zoals Sue Hatton uit Engeland. Zij is onze autisme-expert en tevens de ontwikkelaar van het interne PCC opleidingsprogramma voor onze caregivers. Sue komt al sinds 2007 naar PCC!

 

De Board van PCC is erg blij met deze ontwikkeling omdat Het Netwerk ervoor zal zorgen dat de verbinding tussen HIH en PCC heel stevig blijft en niet van de gezondheid van 1 of 2 personen afhankelijk is.

Dat laatste maakt die band potentieel kwetsbaar en een Ghanese wijsheid is: “Nobody knows the future”, dus je kunt je maar beter goed voorbereiden….!

 

Het Netwerk is al sinds oktober 2021 in ontwikkeling en inmiddels zijn Sofanne, Jeannette Klein en Inge alle drie al tenminste éénmaal in hun nieuwe Netwerk functie naar PCC toegekomen. Een mooi leerproces, zowel voor hen als voor PCC!

 

Wij hopen dat wij in de komende periode voldoende gelegenheid zullen krijgen om dit Netwerk tot grote groei en bloei te brengen.

Aan het enthousiasme en de inzet van de leden van Het Netwerk zal het zeker niet liggen, die is boven alle twijfel verheven!