Welkom aan Sadat

PCC groeit en bloeit nog steeds en dat blijft een wonder, elke dag weer!

 
In augustus hebben wij de 88e (!) bewoner van PCC mogen verwelkomen. Het is een 15 jaar oude jongen, Sadat, afkomstig uit de omgeving van Tamale in Noord-Ghana.
Eind juni was Sadat al een aantal dagen naar Nkoranza en onze Community gekomen om ons de gelegenheid te bieden hem te observeren. Wij waren eerder dit jaar op zijn bestaan geattendeerd door vertegenwoordigers van de stichting Vrienden van Kassim. Zij maakten zich veel zorgen over het lot van deze ernstig spastische jongen omdat zijn moeder onlangs overleden is nadat zijn vader al jaren geleden gestorven was. De moeder had altijd goed voor hem gezorgd, maar wie zou er nu nog naar hem omkijken?
 
Tijdens de observatieperiode in PCC zagen wij een lieve en positieve jongen met forse beperkingen, die heel erg genoot van deze paar dagen in een voor hem andere en blijkbaar veel vriendelijker wereld. Op basis van de observatie kwamen wij tot de conclusie dat hij prima in PCC zou passen.
Wij hebben vervolgens wel besloten om eerst een gedegen onderzoek te doen naar zijn feitelijke leefomstandigheden in Tamale alvorens definitief te besluiten over zijn toelating als nieuwe bewoner van PCC. De realiteit in Ghana is namelijk dat wij niet altijd het “echte” verhaal te horen krijgen als mensen een kind  met beperkingen aan ons presenteren. Ouders en andere familieleden of verzorgers zijn bereid om ons elk willekeurig verhaal  te vertellen als dat er maar toe leidt dat wij het kind in PCC accepteren. Begrijpelijk, maar dat maakt het soms moeilijk om werkelijk te weten wat nu de waarheid is.  
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Daarom hebben wij Baffo gevraagd om een aantal weken later naar Tamale toe te gaan om daar ter plekke de woon- en leefomstandigheden van Sadat te beoordelen. In augustus was het zover en wat zag hij daar? In het afgelegen huis was slechts 1 zus aanwezig, tezamen met een opa die niet tot het geven van zorg in staat was als gevolg van een beroerte. Sadat schuifelde daar bevuild wat in het zand rond en Baffo beschreef zijn leefsituatie daar als erg triest en zonder kans op verbetering.
En dus besloten wij Sadat definitief toe te laten als nieuwe bewoner van PCC
 
Sadat heeft forse spastische beperkingen, ongeveer net als Aaron dat heeft. Hij lijkt veel te begrijpen van wat tegen hem gezegd wordt (ook al gebeurt dat in het Twi of in het Engels), maar kan helaas zijn eigen gedachten of gevoelens niet of nauwelijks naar buiten brengen. Daardoor is communiceren met hem niet eenvoudig, maar met een eenvoudige hoofdknik kan hij al veel duidelijk maken.
 
Hij beloont iedereen graag met een warme en hartelijke glimlach als hij iets leuk vindt en in PCC is er meer dan genoeg waar bij blij van wordt, bijv. van het eten, het zwembad, de fysiotherapie, het feit dat hij hier goed behandeld wordt, alle positieve aandacht en vooral het leuke dagprogramma en alle nieuwe vrienden.
 
Voor Sadat betekent het leven hier zonder twijfel een grote verbetering t.o.v. zijn moeizame omstandigheden in Tamale en hij straalt dan ook heel erg uit dat hij zich in PCC thuisvoelt!
Welkom Sadat, geniet van je nieuwe leven in PCC waar je helemaal jezelf mag zijn. Je bent thuisgekomen!