Kerstfeest komt eraan, Vrede op Aarde

Nog maar een paar dagen, dan is het zover, dan vieren we in PCC met elkaar weer het Kerstfeest

, het feest van de geboorte van Jezus Christus, en wij doen dat samen met miljoenen andere mensen, verspreid over de gehele aarde.
 
Afgaande op talloze situaties overal op aarde is er alle reden om ons af te vragen of het wel klopt dat het bijna Kerstfeest is. Het gaat er namelijk bepaald niet vredig aan toe in deze wereld. Maar ach, het is natuurlijk ook een dwaze gedachte dat het met Kerst wel “Vrede op Aarde” zou kunnen  zijn, terwijl op de dagen ervoor en erna het geweld en het onrecht “gewoon” de boventoon kunnen voeren.
Gelukkig zijn er het hele jaar door overal op aarde ook tekenen van hoop en verwachting te zien die het geloof overeind houden dat het daadwerkelijk eens “Vrede op Aarde” zal zijn en wij verbeelden ons dat Hand in Hand ook zo’n teken mag zijn.
 
Zeker, de gebrokenheid van de wereld is ook in PCC zichtbaar, heel duidelijk zelfs. De levensverhalen van onze bewoners zijn bijna zonder uitzondering aangrijpend en soms zelfs schokkend. Hun leven is vaak al in de knop geknakt door de forse beperkingen die zij vanaf hun geboorte met zich mee moeten dragen en daar komt het in de steek gelaten, verstoten en uitgestoten zijn bij velen nog bovenop. Hoezo “Vrede op Aarde”?
Maar gelukkig is dat niet het laatste wat hen in hun leven overkomen is, want zij zijn via allerlei wegen uiteindelijk in onze Community terechtgekomen. Hier zijn ze veilig, kunnen zij op adem komen en zich verder ontwikkelen, hier ook kunnen zij zoveel mogelijk genieten van alle mooie en fijne momenten die zij in PCC ervaren, hier is er voor hen een volwaardige plek in de herberg.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
In PCC heerst niet het recht van de sterkste, maar het voorrecht van de zwakste, niet de macht van de heersers, maar de kracht van ooit in de steek gelaten kinderen met een beperking. Hier heersen niet de harde wetten van de logica, maar de zachte regels van het gevoel, niet de kille cijfers van de economie maar het warme kloppen van het menselijk hart.
 
In PCC ervaren wij geregeld heel bijzondere momenten, zien wij kinderen die zich langzaam maar zeker openstellen voor hun omgeving en daarna helemaal opbloeien, kunnen wij soms vertederd worden door één glimlach die meer zegt dan duizend woorden.
Wij kunnen hier bijna dagelijks genieten van de muziek van Kofi Asare, die naar alle waarschijnlijkheid rechtstreeks afstamt van het koor van de hemelse engelen, zo aansprekend speelt en zingt hij.
 
Die hemelse engelen kwamen naar een wereld “verloren in schuld” en zongen in de Kerstnacht van “Vrede op Aarde” , niet omdat die Vrede er toen al was (net zomin als in onze dagen), maar omdat de belofte van de engelen aan de herders en aan ons allen was dat die Vrede, Zijn Vrede eens zeker zal komen en nu al daagt.
 
Mag het geloof en het vertrouwen in de “Vrede op Aarde” die zal komen ons in PCC èn iedereen die dit leest inspireren, niet alleen tijdens het komende Kerstfeest, maar ook in het nieuwe jaar dat komt, of nog beter gedurende elke dag van ons leven!
Vrede op Aarde, in mensen een welbehagen. Amen.