PCC viert feest met jongeren uit Accra

De belangrijkste bestaansreden voor PCC is het feit dat in de Ghanese maatschappij veel bijgeloof en vooroordelen bestaan

omtrent kinderen met een verstandelijke beperking. Om die reden worden veel kinderen met zo’n beperking vaak slecht behandeld door hun familie en sociale omgeving of zelfs verstoten. Via diverse wegen komen sommige van die kinderen dan uiteindelijk in PCC terecht, maar natuurlijk kunnen dat nooit alle kinderen met een beperking uit heel Ghana zijn, daarvoor is de omvang van deze groep kinderen simpelweg veel te groot.
 
Wij beseffen dat dergelijke lang bestaande, cultureel en spiritueel bepaalde waarden in de Ghanese samenleving niet zomaar van de ene op de andere dag zullen veranderen, dat zal slechts heel geleidelijk gaan en veel tijd vragen.
 
Maar er zijn gelukkig wel positieve tekenen van verandering te signaleren in Ghana. In dat verband wil ik jullie graag vertellen over een groep jonge mensen uit Accra die zich inzetten voor een “inclusieve maatschappij”, een maatschappij waar mensen met een beperking meedoen en erbij horen!
 
De groep noemt zichzelf Sronko Diaries. Gedurende het afgelopen jaar hebben wij al diverse malen contact met hen gehad en hebben zij PCC ook bezocht. Heel goed om zulke enthousiaste en betrokken jongeren te ontmoeten en te spreken.
 
Deze Sronko groep had ons vorig jaar al eens gevraagd of zij na het Silver Jubilee voor al onze kinderen en caregivers een feest zouden mogen organiseren en in januari was het zover.
Zij kwamen toen met ongeveer 10 jongeren in een kleine bus, vol met bijv. lekkere hapjes en diverse cadeautjes, naar PCC toe.
Zij hebben allereerst naar de verhalen van diverse van onze jongeren geluisterd, bijv. Sadat, Ayuba, Kofi Asare, Emmanuella en Adwoa en samen met hen een aantal korte filmpjes gemaakt voor promotie van het thema op social media.
En ’s middags was het groot feest op het Jubilee Square.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Tot de hoogtepunten behoorden met name enkele dansactiviteiten. Een van de jongeren van Sronko bleek een begaafd danser te zijn en zijn prachtige dansen inspireerden steeds meer van onze jongeren om met hem mee te gaan doen.
Dat leverde veel spontane dansen en daardoor heel speciale momenten op.
 
Vervolgens was er ook nog een danswedstrijd waaraan diverse van onze kinderen en jong volwassenen deelnamen, bijv. Miriam, Adwoa, Mabel, M’Afia en Emmanuella.
De Sronko jury had zo zijn favorieten….., maar niemand had er een probleem mee dat Emmanuella tot winnaar van de danswedstrijd werd uitgeroepen. Adwoa deed het ook geweldig en werd 2e, Mabel eervol 3e!
 
Ook de meegenomen snacks waren heel lekker en werden door iedereen zeer gewaardeerd. Daarnaast had de Sronko groep nog een heleboel giften in nature voor PCC meegenomen (bijv. kleding, een walker en krukken) en zelfs nog Cedi 500 voor onze caregivers, als waardering voor hun goede werk, een zeker niet altijd gemakkelijke taak. En de kers op de taart was een …. heerlijke zelfgemaakte taart!
 
Behalve een mooi feest vonden wij het vooral ook erg stimulerend om te zien en te ervaren hoe deze groep jonge mensen uit Accra zich wil inzetten voor een Ghanese maatschappij waarin volop plaats is voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Zij doen dat graag in samenwerking met PCC, als een inspirerend teken van hoop voor alle gehandicapten in Ghana.
 
Wat fijn dat PCC ook op deze manier een bijdrage kan leveren aan de gewenste veranderingen in de Ghanese maatschappij m.b.t. het omgaan met mensen met een beperking.