Nyamekye naar PCC

Nog maar kortgeleden kon ik jullie berichten dat de 88e bewoner in PCC was gearriveerd

en inmiddels is ook de 89e bewoner hier al toegelaten. Het gaat snel!
Dit keer is het een heel jong kind met een speciale achtergrond. Het is nl. Nyamekye, een baby van 9 maanden en niet zomaar een baby….nee, hij is het kind van Baagyei.
Hij is in december 2014 in het ziekenhuis van Nkoranza geboren als gevolg van het seksueel misbruik van zijn moeder Baagyei, die zelf verstandelijk beperkt is en door haar familie ook nog eens ernstig werd verwaarloosd. Baagyei hebben wij in het voorjaar 2015 al als nieuwe bewoner van PCC toegelaten (zie ook de Alberts Corner van 14 april 2015).
De baby, die de mooie naam Nyamekye (dat betekent “De Heer heeft gegeven”) meekreeg, werd na zijn geboorte een poosje in het ziekenhuis verpleegd en geobserveerd. De conclusie was dat hij waarschijnlijk verstandelijk normaal zou zijn. Daarom werd in januari, in overleg van PCC met Social Welfare en de stichting Clear Mind, besloten het kind van Baagyei elders in Nkoranza onder te brengen, in een huis waar iemand goed voor hem zou zorgen.
Dat leek aanvankelijk ook volgens verwachting te lopen, maar er kwamen de afgelopen tijd diverse signalen dat dit kind door de plaatsvervangend moeder voor privé fondsenwerving gebruikt werd. Zij kreeg eerder dit jaar zelf haar eerste kind en daardoor leek de vereiste zorg voor Nyamekye in het gedrang te komen.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Met de aan alcohol verslaafde oudere zus van Baagyei, die enige tijd in hetzelfde huis als Nyamekye verbleef voordat zij weer op straat ging zwerven, is het helaas niet goed afgelopen, want zij is vorige maand (waarschijnlijk aan alcoholintoxicatie??) overleden.
Alle reden dus voor twijfel wat betreft de kwaliteit van zorg en de kans op een normale ontwikkeling voor Nyamekye en daarom hebben wij, na hernieuwd overleg met alle betrokkenen, besloten dat hij, net als zijn moeder, naar PCC mocht komen. In september hebben wij hem hier hartelijk welkom geheten.
Hij wordt in PCC wel los van (zijn biologisch moeder) Baagyei verzorgd, dat lijkt ons voor allebei het beste.
De 9 maanden oude Nyamekye, die ook wel Nana Yaw genoemd wordt, verdringt door zijn komst Benjamin als jongste bewoner van PCC. Zoals steeds wanneer kleine kinderen naar PCC komen gaat hij hier van hand tot hand. Iedereen knuffelt hem de hele dag door, aan aandacht en warmte heeft hij zeker geen gebrek.
Wij observeren hem nu intensief en zien een kind met een open blik en, zo lijkt het vooralsnog, een normale motoriek. Hij eet gelukkig prima, ziet er goed uit en kan zonder hulp al eventjes loszitten. Zijn ontwikkeling lijkt wel enigszins vertraagd, mogelijk mede als gevolg van zijn vroeggeboorte, maar er is alle hoop dat wij hem hier maximaal zullen kunnen stimuleren en zo alle kans kunnen bieden op een normale ontwikkeling. De tijd zal het leren.
Wij heten Nyamekye, dit van God ontvangen kind, van harte welkom in PCC en wensen hem een gezegend leven toe.