Nieuws uit PCC

Deze keer een Alberts Corner met enkele berichten over een paar vermeldenswaardige en recente gebeurtenissen

uit het leven in PCC.
 
In Memoriam Lisa
Het eerste bericht is helaas een triest bericht, nl. het overlijden van onze Lisa op 10 april jl.
Lisa woonde al sinds 2004 in onze Community en was overgekomen uit Kumasi. Zij had, waarschijnlijk al vanaf haar geboorte rond 2000, ernstige beperkingen die haar leven altijd en ernstig belemmerd hebben. Lisa kon niet lopen, kon haar benen niet en haar armen nauwelijks bewegen en zij kon ook niet spreken. In feite kon zij alleen d.m.v. haar ogen, met haar glimlach of een huilbui met anderen over haar gevoelens communiceren. Des te meer bijzonder was het dat zij vaak aan haar caregivers en anderen de mooiste lach ter wereld liet zien. Een lach waarmee zij iedereen voor zich in kon nemen.
Ook eten was niet gemakkelijk voor Lisa en het is eigenlijk een wonder dat zij toch nog bijna 14 jaar in onze Community heeft kunnen leven en hier kon genieten van alle zorg en positieve aandacht.
Een korte ziekteperiode werd haar nog vrij onverwacht fataal. Wij zijn bedroefd maar gunnen haar rust na een moeilijk leven met zware handicaps.
De dag na haar overlijden hebben alle bewoners en caregivers op passende wijze afscheid van Lisa genomen, waarna zij begraven is op de begraafplaats van Nkoranza.
Moge onze lieve Lisa voor eeuwig rusten in de armen van haar hemelse Vader.
 
Stephen en Moses opnieuw geopereerd
Na eerdere orthopedische operaties eind 2016 zijn Stephen en Moses in november 2017 opnieuw geopereerd, omdat het gewenste resultaat van de operatie in 2016 nog niet volledig behaald was.
 
Bij Stephen ging het erom dat hij zijn knieën nu volledig in een gestrekte positie zou krijgen. Door zijn aangeboren en blijvende afwijking in de gewrichten van beide benen (ook zijn heupen en enkels zijn getroffen door dezelfde ziekte) blijven alle gewrichten van zijn benen, zeker tijdens de groeiperiode in zijn puberteit, een blijvend punt van aandacht.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Vooralsnog zijn wij heel blij, want de operaties aan zijn knieën lijken goed gelukt te zijn! Hij kan nu met rechte knieën door het leven en naar school gaan, al heeft hij nog wel krukken nodig i.v.m. de stand van zijn heupen.
 
Bij Moses was de ingreep dit keer niet erg groot. Vorig jaar was een meer ingrijpende operatie noodzakelijk i.v.m. een spitsvoet, nu ging het slechts om een correctie van zijn achillespees, noodzakelijk om hem nog beter te laten lopen.
Ook in zijn geval lijkt de ingreep heel goed geslaagd, met dank aan het operatieve team in het ziekenhuis van Duayaw Nkwanta, incl. Dr. Rompa.
 
Ook Yaw Balloon geopereerd
Al jarenlang werd Yaw Balloon geplaagd door een ernstige zwelling van littekenweefsel op zijn rug, officieel heet dat keloïd. Opereren is meestal niet zinvol omdat littekenweefsel na een operatie meestal weer terugkomt.
Maar omdat Yaw Balloon er vaak en veel last van had en er ook vaak open wonden rond de zwelling ontstonden is hij nu toch geopereerd.
Voorlopig ziet het er goed uit en wij hopen dat het zo blijft!
 
Het circus komt eraan!
Ja, jullie lezen het goed. Over ruim een maand komt het circus naar PCC, wij kijken er nu al naar uit!
Dankzij een PCC supporter in Accra komt een team van circus Hannes & Co uit Vlaardingen eerst naar Accra en daarna naar PCC, van 25-27 mei.
Dit team heeft heel veel ervaring met circusactiviteiten voor kinderen met een beperking, dus wij hebben er hoge verwachtingen van!
Mocht je op de genoemde data in de buurt van Nkoranza zijn, dan ben je van harte welkom! Komt dat zien, komt dat zien!