In Memoriam Abass

Twee jaar geleden hebben wij jullie via deze rubriek al eens geïnformeerd over Abass

, toen hij geconfronteerd werd met een zware ziekte, nl. een ernstige maag-darmstoornis die hem destijds op de rand van de dood bracht. Gelukkig overleefde hij die ziekte toen wonder boven wonder, zij het niet zonder gevolgen.
Na 5 weken lang in het ziekenhuis in Techiman gelegen te hebben werd Abass destijds zonder een duidelijke en definitieve diagnose ontslagen, waarna hij ernstig verzwakt en zeer vermagerd naar PCC terugkeerde. Hij kon toen geen stap meer zetten, niet zelfstandig meer eten en ook nog nauwelijks spreken, hij kon alleen via simpele hoofdbewegingen nog een beetje communiceren.
Het duurde vervolgens bijna een heel jaar (!) voor hij weer min of meer de oude was met zijn typerende manier van bewegen en praten en dat lukte dankzij veel zorg, extra maaltijden en gerichte fysiotherapie.
Wat waren wij blij en trots dat het uiteindelijk gelukt was om hem “er doorheen te slepen”, dat hij weer als vanouds deel van PCC uitmaakte en weer rond kon lopen en luid kon spreken zoals alleen Abass dat kan.
Maar helaas kreeg Abass in mei 2018 weer exact dezelfde verschijnselen als in 2016. Omdat wij de voorgeschiedenis maar al te goed kennen hebben wij hem dit keer, toen hij plotseling begon te braken en zelfs geen water kon binnenhouden, al heel snel naar de kinderarts in Techiman gebracht.
Die heeft hem opnieuw opgenomen, maar dit keer was het ziektebeloop helaas anders. Er trad nu geen herstel meer in, integendeel, de situatie werd slechter en slechter en na vijf dagen opname is Abass op zaterdag 26 mei helaas in het ziekenhuis overleden.
Opnieuw een drama voor PCC, het derde al in 2018!
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Alhoewel wij de dagen ervoor al rekening hielden met een slechte afloop heeft het bericht van zijn overlijden ons allemaal geraakt, want Abass was een bijzondere, er helemaal bijhorende bewoner van PCC.
Op de middag na zijn overlijden is Abass naar PCC overgebracht, waarna de hele Community hem op passende wijze de laatste eer heeft bewezen. Na een korte, maar plechtige ceremonie, al rondlopend rond de geopende kist, heeft iedereen afscheid van hem kunnen nemen.
Een delegatie van PCC heeft hem vervolgens naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats van Nkoranza gebracht.
Abass was ongeveer 14 jaar oud en heeft 5 jaar in PCC gewoond. Hij kon op een opvallende, innemende manier en met luide stem hele verhalen vertellen, die wij helaas maar zeer ten dele begrepen. Zijn manier van lopen en wijde armgebaren waren heel typerend en hij nam op een rustige manier aan alle activiteiten in PCC deel.
Abass was bovenal gewoon een leuke en geliefde bewoner van PCC en wij zullen hem dan ook heel erg missen.
Wij leven in de overtuiging dat zijn laatste 5 levensjaren de gelukkigste jaren van zijn leven zijn geweest en zijn er trots op dat hij 5 jaar lang deel van PCC heeft uitgemaakt.
Wij hebben Abass nu overgegeven in de handen van zijn Schepper en Hemelse vader. Vanuit ons vertrouwen op die God en Vader zeggen wij nu:
Farewell Abass, may you rest in eternal and perfect peace. Amen.