Goudkoorts in Ghana

Oude tijden herleven. We kennen allemaal de verhalen van vroeger

over mensen die in het (Wilde) Westen van de VS alles in de steek lieten omdat zij gehoord hadden dat goud gemakkelijk te vinden zou zijn en vaak besloten zij in een opwelling zelf ook op zoek te gaan, in de hoop op geluk. Enkelen hadden succes, velen bleven met lege handen achter, een illusie armer. Sinds enige tijd is Ghana ook in de ban van de Goudkoorts. Nee, ik bedoel niet de goudmijnen van Ghana die al vele jaren bekend zijn en waaraan Ghana de trotse bijnaam “Land of Gold” heeft ontleend.
Het gaat dit keer om iets heel anders, nl. de Fun Clubs. Eén daarvan is de “God is Love Fun Club” (soms ook wel met Fan Club aangeduid…) hier in Nkoranza. Officieel is het een Social Club, maar in de praktijk gaat het vooral om de financiële inleg van “clubleden”. Op die inleg krijgen zij volgens zeggen een fantastisch rendement, nl. 60% in 2 maanden (inleg 1.000 Cedi, na 2 maanden dus 1.600 Cedi!!). In het begin beloofde deze club zelfs 100% rendement in 2 maanden, daarna nog steeds 60%.
Aanvankelijk waren er slechts enkele mensen die het aandurfden om hun geld naar deze “social club / investeringsclub” te brengen en zij werden zowaar beloond voor hun moed (of is het: hun gok?!), want zij kregen hun inleg + het beloofde super-rendement netjes en op tijd uitbetaald. In de hoop op nog meer winst investeerden de meesten uit de eerste groep het ontvangen geld gelijk weer en daarnaast traden meer mensen, na het succes van de eerste groep, als nieuwe leden toe. Het meeste geld bleef op die manier binnen het systeem van de “God is Love Fun Club”, er kwam zelfs steeds meer geld bij. Zo kon ook volgende keren weer worden uitbetaald en het vervolg laat zich raden. Op basis van de verhalen van de eerste groepen wilde zo’n beetje iedereen graag geld inleggen om op die manier snel rijk te worden.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Dat deden ook bijna alle caregivers van PCC! Niemand wil graag als “loser” achterblijven terwijl alle anderen slapend rijk (lijken te) worden en dus brachten de meeste caregivers geld, veel geld, vaak zelfs al hun spaargeld (!), naar de God is Love Fun Club toe. Nog maar 2 maanden wachten en dan….. !?
Als je vraagt naar het business model voor deze investeringen, dan kan eigenlijk niemand je dat vertellen. Er zijn geen vastgelegde afspraken tussen de Club en haar leden en evenmin enig document dat je kunt inzien over de investeringen. Er is alleen de wetenschap dat anderen hun geld met winst ontvingen, dus waarom getwijfeld…..?
Van afstand bezien vertoont deze Social Club alle trekken van een piramidespel. Zelfs veel Ghanezen begrijpen wel dat de zaak niet helemaal klopt en hebben een mooie uitdrukking voor het principe achter de Club: “Robbing Peter to pay Paul”…..
De Bank of Ghana heeft de zaak ook met argusogen bekeken en oordeelde dat sprake zou zijn van illegale bankactiviteiten. Maar de rechter oordeelde anders, want zo zei hij: het is toch alleen maar “een Social Club”….!?
Langzamerhand kwamen er wel steeds meer mensen die graag al hun geld willen opnemen, wellicht bang dat zij anders te laat zijn om hun papieren winst te kunnen verzilveren.
En toen…… toen stokten de betalingen……!! “Kom morgen maar terug…….?” ,“OK, misschien volgende week..…?” Of toch wellicht over drie weken……. ?? De angst dat al het zuur verdiende spaargeld en de gedroomde winsten verloren zouden kunnen zijn slaat toe en dat pijnlijke gevoel kun je regelmatig terugzien in de gezichten van sommige caregivers. Jaren gespaard voor een klein kapitaaltje en dan alles, al je spaargeld, mogelijk in één klap kwijt, dat kan toch niet waar zijn…..???
De laatste stand van zaken (15 juli 2015): iedereen krijgt nu te horen dat over een paar weken het geld (alles? de helft? of nog minder??) op hun bankrekening gestort zal worden. De spanning blijft, net als de vrees om alles kwijt te zijn. Wij houden jullie op de hoogte hoe het verder gaat met de Goudkoorts in Ghana!