Er is gedoopt en hoe!

Het is al meer dan 2 jaar geleden dat wij hier in PCC een doopfeest hadden gevierd

en sindsdien zijn er aardig wat nieuwe kinderen naar PCC gekomen. Hoog tijd dus om Father Benneh uit te nodigen om in onze Community weer eens een speciale doopdienst te organiseren.
Op 31 juli is het zover. Liefst 9 kinderen zitten op deze vrijdagochtend in hun speciale doopkleding vooraan in de PCC kerk, de meeste in gespannen afwachting van wat hen allemaal te wachten staat.
Daniel Coffie, Abass, Efia Mawunya, Nana Agyei, Joel, Miriam, Benjamin, Rebecca en Baagyei zijn de gelukkigen, zij worden op deze dag te midden van alle andere bewoners en caregivers door Father Benneh bij hun doopnaam genoemd en mogen horen dat ook zij vallen onder de opdracht van Jezus: “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet”. Ook zij zijn kinderen van God en horen er helemaal bij.
 
De katholieke kerk is rijk aan symbolen en rituelen en dat weten onze kinderen zeer te waarderen. Zij ontvangen tijdens deze dienst nl. niet alleen de doop met het doopwater, maar daarnaast ook nog een zalving op hun voorhoofd, een zalving van de hartstreek en daarna een speciale aanraking met een sacrale doek. Voor ieder kind wordt ook een kaars aangestoken als teken dat het Licht van Christus ook over hen schijnt.
Maar dat is nog niet alles, want voor iedere dopeling heeft Father Benneh ook nog een groot afbeelding van Maria meegenomen met achterop een gebedstekst en last but not least ook nog een mooie rozenkrans. Het kan niet op vandaag!
 
Joel ondergaat het dopen met een open, verlangende blik, trots dat hij vandaag (mede) centraal mag staan. Rebecca is bang als de schaal met doopwater naar haar toe komt en draait haar hoofd al “nee” roepend weg, maar dat is niet de bedoeling van het dopen en dus krijgt ook zij tot driemaal toe een stevige guts water over haar hoofd.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Abass roept een paar onnavolgbare woorden en achter hem staat zijn speciale peetoom voor deze dag, Kwame Evans, en die is nog trotser dan Abass zelf! Bij de kleine Benjamin kijkt Father Benneh, die zelf ook Benjamin heet, extra blij en hup, daar gaat de schaal weer, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is weer gedoopt en hoe!
 
Opmerkelijk hoe stil alle kinderen tijdens zo’n bijzondere dienst zijn, niet alleen de 9 dopelingen, maar eveneens alle andere bewoners van PCC! Zelfs Kojo Joseph, Joyce en Michael zijn rustig en dat wil heel wat zeggen. Father Benneh vertelt over het zaad dat in vruchtbare aarde valt en zegt dat PCC ook een teken van vruchtbare aarde is!
 
Hij spreekt ook over “the Circle of Life” en wijst er op dat het vandaag niet Kofi Asare is die drumt, maar de jonge Kwaku Chairman, terwijl Kofi Asare genoegen neemt met het aangeven van het ritme. We moeten allemaal eens plaatsmaken voor een volgende generatie, zo zegt hij, en daarom zijn wij vandaag extra blij met zoveel jonge, nieuwe dopelingen.
 
De doopdienst wordt besloten met de heilige communie en voor de dopelingen is dat de eerste keer. Abass moet wel even goed proeven voor hij de ouwel wil accepteren en Efia Mawunya moet er helemaal niets van hebben, maar bijv. Daniel Coffie en Nana Agyei zijn heel trots, want zij horen nu ook bij de “grote” mensen!
 
Zo werd het een bijzondere viering, een feestelijke dienst in onze kerk en een belangrijke dag in het leven van 9 van onze bewoners. In feite was het een groot feest voor de hele Community en voor alle leden van de PCC familie.
Want de doop verbindt ons allemaal met elkaar en met onze Schepper. Hallelujah!