De grootste Funeral ooit

Op Goede Vrijdag herdenken velen in de wereld en ook iedereen in Hand in Hand

de kruisiging en het sterven van Jezus, zo’n 2000 jaar geleden in Jeruzalem.
 
Iedereen die Ghana wel eens bezocht heeft, weet hoe belangrijk funerals  in de Ghanese samenleving zijn. Funerals, dat zijn grote bijeenkomsten om een overledene te herdenken en de familie te ondersteunen. Er gaat vrijwel geen zaterdag voorbij of je kunt in vrijwel alle dorpen en steden, vaak zelfs op diverse plaatsen in één dorp tegelijk, mensen in grote getale zien samenkomen die de straten vullen met hun speciale rode of zwarte funeral kleding. Vaak worden zelfs hele straten afgezet om iedereen een zitplaats vlak bij het familiehuis van de overledene te kunnen bieden. Funerals zijn met afstand de belangrijkste sociale gebeurtenissen in Ghana.
Misschien worden sommige Ghanezen tijdens hun leven nog wel eens over het hoofd gezien of minder belangrijk gevonden, maar na het overlijden treedt iedere overledene definitief toe tot de kring van de voorouders en daar heeft iedereen in Ghana ontzag voor, want men gelooft dat voorouders jouw leven kunnen beïnvloeden. Je kunt dus in Ghana belangrijker worden door te overlijden…….
 
Voor alle duidelijkheid: een funeral is wat anders dan een begrafenis (“burial”). Soms vallen die 2 ceremoniën wel samen, maar meestal vindt de feitelijke begrafenis al kort na het overlijden plaats, we hebben het tenslotte over de tropen. De funeral vindt pas – veel – later plaats, maar als de familie voldoende geld heeft om de overledene wat langer in een koelcel in het mortuarium te laten verblijven kan dit anders zijn.
Geloof het of niet, maar mortuaria zijn in Ghana echte winstpakkers voor de meeste ziekenhuizen! Het frequente gebruik en het soms langdurige verblijf van overledenen in mortuaria in Ghana past helemaal bij het grote belang van funerals en de noodzaak van een goede voorbereiding daarop.
De organisatie van een grote funeral kost de meeste families veel tijd en geld, maar ….. van iedere bezoeker aan een funeral wordt wel een financiële bijdrage verwacht ten gunste de familie van de overledene en die opbrengst kan aan het slot van een grote funeral nog behoorlijk oplopen! En die bijdragen worden niet stilletjes aan de familie gegeven, nee, ieders bijdrage wordt door een microfoon aan alle aanwezigen bekend gemaakt!
Previous Image
Next Image

info heading

info content


Dus je moet wel goed nadenken wat je op zo’n moment geeft, want mensen onthouden dat tot het moment dat het tijd voor jouw funeral is…….!
Hoe anders was dat bij wat de Ghanezen wel de grootste funeral aller tijden noemen: de jaarlijkse herdenking op Goede Vrijdag van de kruisiging van Jezus Christus op Golgotha en van zijn bijzetting in een graftombe.
Het volk kwam destijds naar de kruisiging van Jezus toe en zag Zijn lijden aan het kruis, maar men deed dat zeker niet uit respect voor Jezus en al helemaal niet om mee te leven met hem of zijn familie, doch waarschijnlijk vooral uit sensatiezucht of  als gruwelijk volksvermaak.
 
Voor gelovigen is de betekenis van Goede Vrijdag in de loop der eeuwen fors toegenomen en inmiddels is Goede Vrijdag in Ghana dan ook een zeer belangrijke Christelijke feestdag geworden, zelfs veel specialer dan in veel Europese landen. Het is voor alle kerken in Ghana een bijzondere dag van herdenken en stilstaan bij het ultieme offer van Jezus aan het kruis voor allen die in Hem geloven.
Ook in PCC gaan de kinderen op Goede Vrijdag al vroeg naar de kerk en vervolgens kijken zij urenlang met elkaar naar een Passie film, terwijl veel caregivers naar hun eigen kerk gaan.
Verder is het meestal een relatief rustige dag in de Community, want dat past het beste bij een herdenking van de grootste funeral aller tijden.
Maar Goede Vrijdag is gelukkig niet het einde, want wij weten dat het spoedig Pasen zal zijn, dan vieren wij groot feest, het feest van de Opstanding en van het Nieuwe Leven, ook voor alle bewoners van PCC!
Want ook voor hen zal er plaats zijn in het Nieuwe Jeruzalem! Amen.