Een Day Care Centre in Kyeradeso

Zoals jullie je misschien nog wel herinneren zijn wij in 2015 begonnen met Outreach werk

in het grote Nkoranza District met PCC als basis.
Wij weten natuurlijk dat er een maximum is aan het aantal kinderen met een beperking dat wij in PCC kunnen opnemen, terwijl de vraag naar goede zorg en aandacht voor dergelijke kinderen en jong volwassenen ook buiten onze Community enorm groot is.
Via het Outreach werk proberen wij daarom de levensomstandigheden van alle kinderen met een beperking, die in de vele dorpen van Nkoranza District wonen, te verbeteren. Dat gebeurt door het geven van zeer noodzakelijke voorlichting over de achtergronden en het ontstaan van de diverse beperkingen, het creëren van Parent Support Groups en bijv. ook door hulpmiddelen beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen dat kinderen minder lijden als gevolg van epileptische aanvallen door ouders en kinderen met de voordelen van anti-epileptica kennis te laten maken.
 
Een belangrijk onderdeel van het Outreach programma is het verhogen van de economische zelfstandigheid van oudere kinderen of jong volwassenen met een beperking, door hen (in overleg met de ouders) in hun eigen dorp te scholen tot bijv. geitenhoeder of champignonkweker en ze vervolgens een goede start te bieden door een paar geiten, schapen, konijnen of voldoende champignonzaden cadeau te doen.  Een dubbel voordeel: zo krijgen deze jongeren een nuttige taak, terwijl ze tevens aan het gezinsinkomen bijdragen.
 
Een andere aspect van ons werk in het District is het initiëren van de vorming van Day Care Centres in enkele dorpen, waar ouders en dorpsoudsten met onze ondersteuning de handen ineen slaan om de (jongere) kinderen met een beperking in een ruimte bij elkaar te brengen en daar goed voor ze te (laten) zorgen, zodat de meeste ouders overdag hun handen vrij hebben om bijv. op het land te werken. Voor de kinderen is het ook een grote vooruitgang, velen werden tot voor kort vaak thuis in een kamertje neergezet en brachten daar de hele dag dan in eenzaamheid door.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content


Wij zijn dan ook heel erg blij met de opening van het eerste Day Care Centre (DCC) in Nkoranza District, in het dorpje Kyeradeso, waar dagelijks 6 kinderen verblijven en verzorgd worden. Het heeft wel een jaar geduurd voor alles met ouders en dorpsoudsten geregeld was, maar het is eindelijk gelukt.
 
Voor ons was er nog een mooie verrassing bij aankomst, want de zorgmoeder hier blijkt de moeder van Princess en Ernest te zijn. Wij kennen deze moeder en haar 2 kinderen met een beperking, omdat deze kinderen in 2015 en 2016 al enkele dagen per week fysiotherapie in PCC ontvingen.
Het is mooi om te zien hoe trots de mensen van dit dorp nu op hun eigen DCC zijn en wij zijn natuurlijk ook heel trots op deze mensen!
 
Toegegeven: dit DCC in Kyeradeso is nog wel een heel basale voorziening, er kan (en zal met onze hulp) nog veel verbeterd worden, maar zonder dit eerste begin kan er nooit een goed vervolg komen, geen verbetering ontstaan .
 
Tenslotte begint elke lange mars met een eerste stap en wij vinden het geweldig dat er met deze stap nu een mooi voorbeeldproject voor andere dorpen van de grond gekomen is.
Wij hopen dat het succes van het DCC in Kyeradeso aanstekelijk zal blijken, zodat dergelijke voorzieningen ook op andere plaatsen kunnen ontstaan, in het belang van de vele kinderen met een beperking die nu nog zonder enig vorm van gepaste zorg moeten leven in het Nkoranza District en daarbuiten.
 
Zo spreidt PCC ook buiten de muren van de Community haar vleugels vol enthousiasme en overtuigd van de noodzaak van dit werk steeds verder uit!