Baffo in Nederland

Baffo is al ongeveer 20 jaar (!!) intensief betrokken bij Hand in Hand,

aanvankelijk als chauffeur en algemeen medewerker, later als “Director for Income Generating Projects” (dat zijn bijv. de gastenverblijven en het internetcafé). Nu is hij alweer jarenlang één van de 2 Ghanese leidinggevenden en tevens Board member van de Peace of Christ Foundation, dat is de Ghanese stichting die Hand in Hand beheert.
Het bestuur van de Nederlandse steunstichting Hand in Hand heeft Baffo dit jaar uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland, net als Joe Emma in 2013. Zo ontstaat de mogelijkheid om “face-to-face” te overleggen over het gewenste lange termijn beleid voor PCC. Tegelijkertijd geeft dit bezoek hem alle gelegenheid  om diverse Nederlandse zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te bezoeken om zo meer kennis over moderne zorg te verzamelen. Voor Baffo is het allemaal een geweldige ervaring en een groot avontuur.
 
De voorbereidingen voor deze trip hebben veel tijd gekost en Baffo heeft er lang naar uitgekeken, maar op  7 mei was het dan eindelijk zover. Het was niet zijn eerste reis buiten Ghana, maar het was voor hem nu wel heel anders dan zijn vorige verblijf in Europa, inmiddels al meer dan 20 jaar geleden.
Tussen 7 mei en 6 juni was Baffo in Nederland en dit bezoek is een enorm succes geworden, zowel door de persoonlijke contacten als door alle bezoeken aan instellingen en natuurlijk ook door zijn kennismaking met Nederland.
 
Baffo keek werkelijk zijn ogen uit in Nederland. Ook Jeannette en ik keken weer even met Ghanese ogen naar Nederland en zijn dan extra trots op ons mooie land. Al die schone straten en grachten, de mooie steden en dorpen, de vele fraaie huizen en tuinen. Geen gaten in de wegen, geen politie die je regelmatig en zonder enig nut tot stoppen maant. Wel prima openbaar vervoer en een heel goede organisatie van zorg en onderwijs plus talloze prima sociale voorzieningen, die in Nederland politiek regelmatig ter discussie staan maar die hoe dan ook voor een Ghanees bijna paradijselijk lijken.
Het meest onder de indruk was Baffo van de “weg dwars door de zee” (tussen Lelystad en Enkhuizen) en van alle tunnels met auto’s die “zomaar” onder brede rivieren door rijden.
Baffo zei het een keer zo tegen iemand: “je weet het misschien niet, maar jullie wonen en leven in Nederland in de hemel!”. Dat u het maar weet!
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
 
 
Natuurlijk komt in onze gesprekken vaak de vraag omhoog waarom bepaalde zaken in Ghana (nog) niet zo goed georganiseerd zijn als in Nederland.
Wij zeggen hem dan heel eerlijk dat Nederland er ook vele jaren (eeuwen) over gedaan heeft om te worden tot het land dat het nu is en dat een goede samenleving niet alleen een zaak van de overheid is, maar ook van alle burgers bij elkaar, die ieder hun verantwoordelijkheid nemen, bijv. bij zoiets simpels als het niet zomaar op straat gooien van al je afval.
 
Moedig trotseerde Baffo het relatief koele weer en het soms vreemde Hollandse eten, maar dat mocht de pret niet drukken, want hij genoot continu en met volle teugen.
 
Baffo verzamelde alle indrukken en deed hier heel veel nieuwe kennis op, die hij straks ongetwijfeld in PCC zal kunnen gebruiken en dat was precies de bedoeling!
 
Wonderbaarlijk was het dat Baffo, rondreizend door ons land, bij toeval liefst tweemaal mensen ontmoette (nl. in Futureland en in Spakenburg!) die hem spontaan bleken te herkennen van hun reis door Ghana.
It’s a small world indeed.
 
De Baffo-dag op 30 mei in Reeuwijk, met allemaal oude en nieuwe bekenden van het nog steeds groeiende Hand in Hand netwerk in Europa en met Esther Azapa en Lasse, die speciaal voor deze gelegenheid uit Denemarken kwamen, was ook een groot succes. Indrukwekkend om te zien hoeveel mensen die dag de moeite hebben genomen om Baffo te komen groeten en zo duidelijk te maken dat hij van harte welkom is in Nederland, zoals velen van ons zich ook steeds welkom in Ghana voelen. Hand in Hand over grenzen heen!
En deze dag werd zelfs nog specialer door een heel eervolle gebeurtenis. Maar daarover de volgende keer meer…!