Albert geridderd

Vandaag een speciale gastcolumn van Jeannette in deze rubriek Alberts Corner

, omdat het verhaal dit keer vooral over Albert zelf zal gaan!
 
In de vorige Alberts Corner schreef Albert al een uitgebreid verhaal over het zeer geslaagde verblijf van Baffo in Nederland en ook over de zeer plezierige ontmoeting van Baffo met veel oude en nieuwe bekenden tijdens de geweldige Baffo-dag van 30 mei in Reeuwijk.
Het was al urenlang een heel gezellige middag. Baffo had zo rond 15.00 uur iedereen al toegesproken en bedankt voor zijn of haar komst en het zou zeker nog urenlang genoeglijk en informeel verder zijn gegaan, als de middag niet vlak daarna een extra bijzondere en feestelijke wending had gekregen.
 
Om 15.00 stapte namelijk geheel onverwacht (althans voor Albert! ……. en voor vrijwel alle aanwezige gasten) de Burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk de zaal van De Ark binnen. Op dat moment werd de aandacht van Albert –  niet geheel toevallig – afgeleid van het podium, zodat hij aanvankelijk niets in de gaten had. Vervolgens begon de burgemeester aan een hartelijke toespraak richting alle aanwezigen en was het nog steeds niet helemaal duidelijk wat hem nu eigenlijk naar De Ark had gebracht. Hij stond daar met een prachtig Ghanees koningsgewaad (Kente Cloth) om zijn schouders en sprak lovende woorden over de inzet van àlle vrijwilligers voor Hand in Hand.
Langzaam maar zeker echter werd zijn verhaal persoonlijker. Eerst zowel naar Albert als mij toe, maar daarna richtte hij zich steeds meer richting Albert en sprak hij zich in warme en waarderende woorden over hem uit. Met name over zijn jarenlange en intensieve werk als vrijwilliger op allerlei gebieden, zowel voor de Reeuwijkse en Nederlandse samenleving als internationaal, niet in het minst natuurlijk voor PCC-Hand in Hand. De burgemeester had zijn verhaal verpakt in de vorm van een interview, dat maakte het allemaal heel leuk en levendig.
Toen hij tenslotte het Ghanese gewaad aflegde en zijn ambtsketen bleek te dragen èn maar door bleef praten over alle verdiensten van Albert werd voor velen in de zaal duidelijk (en inmiddels ook voor Albert zelf) waar dit alles mogelijk toe zou leiden….. Wellicht een onderscheiding?!?
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
De verrassing was uiteindelijk toch nog heel groot toen de burgemeester bekend maakte dat Albert bij Koninklijk Besluit benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Albert kon vervolgens niet veel meer doen dan het applaus en alle waarderende woorden over zich heen laten komen en nederig het hoofd buigen. Want wat moet je zeggen op zo’n moment?
Ik vond het fijn om op dat feestelijke moment naast Albert te staan en dat vond ook onze kleindochter Jasmijn, want zij kwam snel het podium opgekropen om met Opa te delen in dit warme bad!
 
Voor iedereen was duidelijk dat het prima gelukt was om het uitreiken van deze eervolle onderscheiding op deze Baffo-dag goed voor Albert geheim te houden. Plotseling kwamen uit de coulissen ook veel mensen van buiten het Hand in Hand netwerk aanlopen, die graag bij dit feestelijke en eervolle moment aanwezig wilden zijn (en die er dus wel van op de hoogte waren dat dit stond te gebeuren!).
Zoals gezegd, het was al een heel gezellige middag tijdens Baffo-dag, maar het werd op deze manier allemaal nog feestelijker en specialer.
 
Albert is onderscheiden èn dat gebeurde in het kerkgebouw van De Ark gemeente in Reeuwijk  èn tijdens een prachtige feestdag van Hand in Hand: twee organisaties waar hij zich zeer verbonden mee voelt, het kan eigenlijk niet mooier!
 
Namens het hele PCC – Hand in Hand netwerk in Ghana en in Europa willen wij Albert graag van harte feliciteren met deze prachtige Koninklijke Onderscheiding. Ook wij zeggen het velen na: welverdiend!
Vanaf nu kan Albert als “Ridder Albert” door het leven gaan en wij twijfelen er niet aan of hij zal zijn vele vrijwilligerswerk ongetwijfeld net zo enthousiast voortzetten als voorheen, zeker met de wetenschap dat adeldom verplicht!