Water en stroom, niet vanzelfsprekend

Vorige week zijn Jeannette en ik weer teruggekeerd in Hand in Hand. Het weerzien was ook deze keer geweldig fijn en hartverwarmend.

Het is voor ons heel stimulerend om te zien en te ervaren dat de Community gelukkig ook tijdens onze afwezigheid prima blijft functioneren, natuurlijk met heel veel dank aan en waardering voor mensen als Baffo, Joe Ema en Paul. Het is duidelijk dat veel vaste patronen in de loop der jaren heel goed ingeslepen zijn in PCC en dat deze ook blijven werken tijdens onze afwezigheid.
 
Dit keer gebeurde er, net als in april, ook van alles in de eerste dagen. Bijvoorbeeld, op de eerste dag na onze aankomst bleek dat een vorig jaar op ons terrein aangelegde “borehole” (= een geboorde pijpverbinding met een onderaardse waterstroom) onvoldoende goed werkt. Met enkele (Ghanese en Nederlandse) experts hebben we die dag bekeken hoe dat probleem het beste kan worden opgelost. U zult begrijpen dat verzekerd zijn van de continue toevoer van betrouwbaar water natuurlijk geweldig belangrijk is voor onze gemeenschap.
 
Wel, de Ghanese experts hebben daar een bijzondere, bijna magische methode voor. Zij maken van takken een soort “waterzoeker” en lopen daar dan heel het terrein mee rond. Als er, volgens hen, ergens een onderaardse waterstroom zou kunnen zijn (soms wel 80 m. diep), dan voelen zij dat blijkbaar, de wichelroede keert zich dan spontaan naar beneden toe. Toen wij dat vervolgens ook probeerden, bleek het in onze handen helaas (nog) niet te werken, volgens expert Sammy moeten wij die speciale gevoeligheid voor de aantrekkingkracht van water diep onder de grond nog een beetje ontwikkelen…
 
Maar het ziet er wel heel indrukwekkend en magisch uit en binnenkort zullen we weten of hun gevoel voor diepstromend water voldoende ontwikkeld is, dan komen ze namelijk een nieuwe en goede borehole slaan, die ons wel voldoende water zal gaan leveren. Wordt vervolgd!
 
Om die nieuwe borehole te kunnen slaan, moest er wel een niet al te grote boom gekapt worden en dus ging Patrick de volgende dag met een bijl en een touw (dat laatste om de vallende boom de goede kant op te trekken) enthousiast aan de slag.
Na een poosje volgde een heleboel lawaai. Helaas, helaas, het touw bleek niet sterk genoeg om de valrichting van de boom echt de juiste richting op te kunnen sturen. En dus viel de boom precies bovenop de draden van het elektriciteitsnet en daar konden de meeste draden niet tegen……..!! Gevolg: heel de Community zonder stroom op zaterdag (en naar later bleek ook op zondag). Na veel telefoontjes kwamen de reparateurs van het elektriciteitsnet en zij gingen, zij het pas na enig aansporen en dankzij een goede maaltijd, ’s middags aan de slag, maar de schade was te groot om die in één dag te kunnen repareren.
Resultaat: geen stroom, geen waterpomp die kan werken, dus ook geen water meer. This is Ghana!
Zondag is natuurlijk ook in Ghana een rustdag voor iedereen, maar uiteindelijk kwamen de werkers, opnieuw na enkele telefoontjes, gelukkig wel opdagen en na weer een goede maaltijd (“een motor werkt niet zonder benzine”, zo zeiden zij, “en wij kunnen dus ook niet op een lege maag ons werk doen…..”) gingen zij verder met hun werk. Dat werk heeft wel iets van een acrobatische circusact, het lijkt wel een soort trapezewerker, zoals de man daar urenlang in de elektriciteitspalen hangt.
 
Dankzij die uren inzet werd de klus uiteindelijk rond het invallen van de duisternis geklaard. Groot gejuich toen alle lampen weer aangingen.
Die avond hebben we met alle bewoners en de caregivers nog geweldig kunnen genieten van de beschikbaarheid van elektriciteit en vooral van een heeeeel speciale film, die we alsnog konden vertonen, maar daarover gaat de volgende bijdrage in Alberts Corner, dus nog even geduld…!
 
Water en stroom, het lijkt zo vanzelfsprekend op veel plaatsen in de wereld, maar op heel veel plaatsen ook bepaald nog niet! Goed om dat weer eens aan den lijve te ervaren.
Alle reden om nog meer energie en middelen te besteden om de water- en stroomvoorziening in PCC maximaal te garanderen. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel!