Water en stroom in PCC

Water en stroom zijn voor vrijwel iedereen op deze aarde zeer essentiële voorzieningen.

Zo ook voor de bewoners van Hand in Hand en daarom vinden wij het heel belangrijk ervoor te zorgen dat wij in PCC (bijna) altijd over stroom en water kunnen beschikken. Sommige kinderen vinden het bijv. heel eng om in het pikkedonker te gaan slapen of hebben ’s nachts verzorging nodig en dan kan een kleine spaarlamp die de hele nacht blijft branden al uitkomst bieden. En water kunnen wij natuurlijk alleen omhoog pompen als er voldoende elektriciteit is om onze 2 pompen te laten werken.
 
Helaas is het in Ghana bepaald niet vanzelfsprekend dat water altijd uit de kraan komt en evenmin dat een lamp altijd brandt bij het omzetten van de schakelaar, verre van dat. Ghana heeft namelijk sinds enkele jaren een structureel tekort aan voldoende stroomopwekkingscapaciteit en kan niet meer aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit voldoen.
Hoe lost Ghana dat probleem dan op? Wel, regelmatig worden hele wijken en steden gedurende één of meer avonden per week of soms zelfs dagen lang “op zwart” gezet. Voeg daarbij ook nog de regelmatig voorkomende storingen en uitval van stroomtoevoer om allerlei technische redenen en je begrijpt dat wij in Nkoranza nogal eens in het donker zitten of slechts van een klein beetje licht van een (zak)lantaarn kunnen genieten.
Romantisch, zeggen sommige lezers misschien, maar als het regelmatig gebeurt gaat de lol er gauw van af en vinden wij het bepaald niet romantisch, maar vooral heel hinderlijk (maar wellicht ben ik al iets te oud voor deze vorm van romantiek….?). Ghanezen kunnen overigens veel gemakkelijker met dit terugkerende ongemak omgaan dan de meer verwende Europeanen……
 
Water dat steeds blijft stromen is zo mogelijk nog belangrijker: voor al het drinken, het klaarmaken van eten in de keuken, het kunnen wassen van de kinderen en hun kleding, voor het goed kunnen schoonmaken en natuurlijk voor het zwembad. Daarom hebben we in PCC 2 aparte pompen, dat biedt extra zekerheid, maar ……. helaas hebben we sinds kort een structureel probleem met één pomp, nl. die van de borehole.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

De afgelopen 2 jaar zijn daar liefst 3 (dure!) pompen kapot gegaan, waarschijnlijk omdat er een stof in het water van de borehole zit die de pompen aantast. We kunnen die borehole nu niet meer gebruiken totdat wij een goede oplossing voor dit probleem gevonden hebben en dat is heel jammer, want dat water was tot voor kort vrijwel altijd beschikbaar en heel zuiver. Door deze ontwikkeling is onze watervoorziening plotseling kwetsbaar geworden, want we kunnen nu alleen nog de andere pomp gebruiken, die het water uit een riviertje onderaan de rotsen omhoog pompt. En mocht die het om de een of andere reden ook begeven, dan hebben we een groot probleem. We hopen dat ook dat we het borehole probleem snel kunnen oplossen.
 
Voor voldoende licht tijdens donkere nachten hebben we sinds kort de beschikking over 15 Waka waka’s, dat zijn zaklantaarns op zonne-energie en dat blijkt een prima aanwinst. Voor onze kinderen kunnen wij nu altijd het licht laten schijnen, ook als het net uitvalt!
 
Nog een mooie vernieuwing in Hand in Hand:
Enige tijd geleden hebben wij, in overleg met Hand in Hand Nederland, besloten om dit jaar 24 zonnepanelen te (laten) installeren om onze Community (nog) duurzamer te maken. Jawel, PCC goes Solar! In Europa wellicht een heel gebruikelijke keuze, maar in Ghana is het nog een onbekend fenomeen, zeker in de omgeving van Nkoranza. We kregen dus veel bekijks toen onlangs fase 1 van het gebruik van Solar panels van start ging. In PCC staren we nu elke dag gespannen naar de teller van de omvormer en naar de stroommeter, om te zien hoeveel stroom door onze zonnepanelen wordt geproduceerd!
 
Water en stroom, het lijkt zo vanzelfsprekend dat deze voorzieningen er altijd zijn totdat één van de twee of, nog erger, beide niet beschikbaar zijn. Daarom zijn we blij met elke ontwikkeling die PCC op deze punten minder kwetsbaar en minder afhankelijk kan maken, want voor onze kwetsbare bewoners willen wij de beschikbaarheid van water en stroom zoveel mogelijk en liefst continue kunnen garanderen.