Programma

Het doel van ons programma is om vrijwilligers uit te nodigen hun kennis, ervaring en creativiteit met ons en de kinderen te delen door te komen leven en mee te werken in onze gemeenschap.

Omgekeerd kun je zelf een geweldige en positieve ervaring in het contact met kinderen met een verstandelijke beperking opdoen en natuurlijk ook op een unieke manier kennis maken met het dagelijks leven in Ghana resp. Afrika.

Criteria

  • Duur: minimaal drie maanden, langer kan ook, graag zelfs.
  • Aantal: wij kunnen maximaal 4 à 5 vrijwilligers tegelijkertijd een plaats bieden.
  • Werktijden: maandag tot en met vrijdag, ongeveer 8 uur per dag. De weekenden zijn vrij en beschikbaar voor tripjes in de omgeving.
  • Leeftijd: vanaf 18 jaar.
  • Selectie: relevante thema’s daarbij zijn: goed kunnen omgaan met kinderen, bijdragen aan teamwork en aan een goede sfeer en natuurlijk ook je persoonlijke motivatie.

Relevant motto is: wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Reizen en uitstapjes kunnen voor en na de aangegeven vrijwilligersperiode gemaakt worden en tijdens de vrije weekenden. Iedere vrijwilliger wordt gevraagd om een persoonlijke motivatiebrief met CV toe te sturen, daarna vindt er, zo mogelijk, in Nederland een selectiegesprek plaats.

Taakomschrijving

Onze kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben bijna allemaal hulp nodig bij hun werkzaamheden, zoals in de beschutte werkplaats, in de ‘Nana Yaw ruimte’ waar met autistische kinderen wordt gewerkt en in het computer leslokaal waar kinderen spelenderwijs leren.
Verder ook bij de Daycare programma’s van de Hand in Hand Gemeenschap.
Veel van onze kinderen hebben tevens individuele begeleiding nodig. Dit is niet altijd makkelijk en hier hangt veel af van de aanwezige vaardigheden en talenten van vrijwilligers.
In de gemeenschap kan er altijd hulp worden gebruikt bij de maaltijden, bij dagelijkse speciale ‘1-op-1’ tijden van een kind met een vrijwilliger (= het Special Attention programma) en bij de gemeenschappelijke dagelijkse activiteiten.
Geduld met en aandacht voor de kinderen zijn onontbeerlijke kwaliteiten.

Coördinatie

De Board van PCC coördineert de selectie en het vrijwilligersrooster vanuit Nederland. Indien gewenst kunnen oud-vrijwilligers na de selectie je helpen met het verschaffen van verdere informatie over hun ervaringen.
Eenmaal in Ghana is onze care director Mr. Joe Emma degene, die de dagelijkse taakinvulling bespreekt en met je evalueert en die ook de algehele begeleiding uitvoert, geassisteerd door enkele Ghanese caregivers.

Cultuur

De mogelijkheid bestaat om voor kortere of langere tijd te leven in een Ghanees gastgezin in het dorp en dan elke dag naar onze gemeenschap te komen. Dit is een manier om nog meer interculturele ervaring op te doen. De afstand van het centrum van het dorp naar de Community is ongeveer 1 km.

Accommodatie en voedsel

Het vrijwilligershuisje is een gezellig huis met vier kamers en een eigen keuken, wc en douche. Meestal doen de vrijwilligers met of voor elkaar de boodschappen en koken en eten zij vervolgens gezamenlijk.
Ook kan gekozen worden voor het bestellen van een maaltijd in het eigen restaurant op het PCC terrein.

Weekeinden en reizen

De weekeinden zijn vrij. Onder bijzondere omstandigheden en in overleg kunnen vrijwilligers een paar dagen vrijaf nemen om te reizen of familie en vrienden te ontmoeten. Verder wordt aangenomen dat een eventuele reis als toerist door Ghana voorafgaand of na de periode van het vrijwilligerswerk zal plaatsvinden.

Kosten

Het verblijf in het vrijwilligershuis op het terrein van Hand in Hand kost slechts 10 Cedi per dag (= ong. 1,85 Euro, koers jan. 2019).
In geval dat twee vrijwilligers een kamer delen kost het per vrijwilliger per dag 8 Cedi (= ong. 1,50 Euro p.p., koers jan. 2019).
Gastenverblijven zijn wel wat duurder.

Lokale uitgaven in Ghana, zoals reiskosten, het verlengen van het visum en medische kosten, komen geheel voor rekening van de vrijwilliger.
De P.C.C. Hand in Hand gemeenschap neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de kosten van ongevallen, ziekte, ziekenhuisopname, repatriëring en andere calamiteiten. Alle vrijwilligers moeten dan ook zelf voor goede verzekeringen zorg dragen.

Betaling

Alle kosten (huur, shop, restaurant) dien je s.v.p. aan het eind van elke week contant te voldoen aan de gastvrouw.

Overige zaken

Het vervoer tussen Accra en de Hand in Hand-gemeenschap in Nkoranza (dat ligt 400 kilometer ten noordwesten van Accra) kan prima d.m.v. een directe busverbinding plaatsvinden. De kosten hiervan zijn erg laag, ong. 10- 15 euro.
Ook kan men kiezen voor vervoer met een door ons geregelde taxi vanuit
Nkoranza, maar dat is wel veel duurder (kosten ong. 125 – 135 euro).