Van de kroon van corona naar het Licht van de kerstnacht

 
Van de kroon van corona naar het Licht van de kerstnacht

 
Donkere wolken hingen er dit jaar boven de hele wereld als gevolg van de corona pandemie met inmiddels (officieel) al meer dan 1,5 miljoen corona sterfgevallen, terwijl corona juist “krans van licht” (bijv. de corona rond de zon) betekent. Hoe tegenstrijdig.
 
Wij hebben allemaal gezien hoe snel de “gekroonde” Corona in 2020 de nieuwe machthebber op deze aarde werd. Iedereen moest zich aan de strenge regels van deze nieuwe heerser houden, zoals “social distancing”, lockdowns, hygiënevoorschriften, tests en contactonderzoek, niet zingen in de kerk, het dragen van gezichtsmaskers enz.
 
Wie had het een jaar geleden voor mogelijk gehouden dat de kroon van Corona onze hele samenleving op zijn kop zou zetten, zowel medisch als economisch, zowel maatschappelijk als sociaal?
De wereld blijkt toch niet zo maakbaar als wij misschien lange tijd dachten.
 
Ruim 2.000 jaar geleden was het in de kerstnacht boven Bethlehem ook heel donker, maar plotseling was daar toen een “krans van licht” van een geheel andere orde. De herders zagen het prachtige licht van het leger van de Hemelse Engelen die vertelden over een nieuwe Koning, de redder van de wereld, de langverwachte Messias, de Vredevorst.
Echter, Vredevorst Jezus kwam naar deze wereld niet om te heersen, maar om te dienen, niet om dood en verderf te zaaien, maar om vrede te brengen en om zijn leven te geven opdat wij zouden leven, een leven in eeuwigheid.
Licht dat alle duisternis verdrijft.
Voor veel bewoners van PCC – Hand in Hand begon het leven ook in duisternis en treurnis. Er was bepaald geen “krans van licht” of vreugde bij hun geboorte, zij waren door hun beperkingen niet gewenst en werden niet bemind, maar juist verstoten. Je kunt zeggen dat deze kinderen geconfronteerd werden met “social distancing” in een extreme vorm.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Maar sinds hun komst naar PCC is er weer licht en vreugde voor deze kinderen, is er geen “social distancing” meer, maar juist nabijheid en goede zorg, warmte en genegenheid en worden zij volop gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Zij mogen er zijn en leven naar hun mogelijkheden. De lach op hun gezichten is hier elke dag zichtbaar als een “krans van licht”.
 
In Ghana is er helaas nog steeds sprake van het uitsluiten van mensen met een beperking en wij weten dat PCC geen paradijs is. Maar geïnspireerd door het licht van de Kerstnacht proberen onze caregivers en overige medewerkers in PCC wel een andere werkelijkheid te laten zien, die van een Community waarin de ene mens de andere ondersteunt, waar mensen met elkaar samenleven zoals het bedoeld is, ook al is het een leven in gebrokenheid.
 
Het contrast kan niet groter.
Overal waar de kroon van Corona heerst zien wij een ontregelde wereld met dood en verderf en zeker geen “krans van licht”.
 
Gelukkig is Corona niet doorgedrongen tot PCC en kan het leven er dus vol blijdschap “gewoon” verder gaan.
In onze Peace of Christ Community proberen wij de Vrede van Christus al een beetje zichtbaar te maken door een “krans van licht” aan te bieden aan alle bewoners die dat vaak jarenlang node gemist hebben en zo hard nodig hebben.
En met Kerst schijnt het licht in PCC zo mogelijk nog mooier dan op de andere dagen van het jaar!
 
Overal ter wereld kijken mensen vol verwachting uit naar het feest van de geboorte van Christus, wij allen verlangen naar een wereld waarin geen tranen meer zullen vloeien en de dood niet meer zal zijn, waar het Licht alle duistere krachten en machten zoals Corona voor altijd zal verdrijven.
Wat een hemels perspectief!
 
Alle bewoners en alle leden van de PCC-family wensen u in dit coronajaar Vrede en alle goeds toe.
Dat de “krans van licht” van de Kerstnacht ook volop in uw leven zichtbaar mag zijn.
Amen.