PCC training voor caregivers van start!

Een lang gekoesterde wens van PCC is eindelijk in vervulling gegaan

want in juli jl. zijn wij officieel van start gegaan met een op maat gesneden training- en ontwikkelingsprogramma voor nieuwe caregivers in PCC.
Het is een vorm van in service-opleiding, ontwikkeld met behulp van de inbreng van diverse experts en PCC-kenners uit Europa onder de onvolprezen leiding van Sue Hatton uit Engeland.
 
Jullie weten wellicht dat onze caregivers tot nu toe geen enkele specifieke opleiding hebben gevolgd voordat zij naar PCC komen, zo’n opleiding is er simpelweg niet in Ghana en wij proberen daar met dit nieuwe programma verandering in te brengen.
 
Er is een jaar lang gewerkt aan de voorbereiding van dit programma, dat voorlopig uit vier delen zal bestaan, dat zijn 4 stappen op de leerweg van de nieuwe caregivers. Elke stap geeft meer informatie en verdere verdieping van kennis en inzicht.
De eerste stap moeten nieuwe caregivers afleggen gedurende de eerste 3 maanden, de tweede binnen 6 maanden, de derde na 18 maanden en de vierde na 30 maanden. Na elke goed afgelegde stap in hun ontwikkeling ontvangen de nieuwe caregivers, na een gesprek waarin de opgedane kennis en vaardigheden worden getest, een mooi Certificaat!
Het programma is zowel op papier als op de computer beschikbaar (met diverse instructieve video’s) en enkele ervaren caregivers zullen de nieuwe caregivers als mentor begeleiden, o.a. omdat niet iedereen goed Engels spreekt en moeilijke woorden ook niet altijd goed begrepen worden.
 
Joe Emma coördineert de training in PCC en hij beoordeelt na elke fase of de caregiver voldoende voortgang geboekt heeft, dit uiteraard naast de beoordeling van de caregiver op punten als inzet en toewijding bij de dagelijkse zorgtaken.
Iedere nieuwe caregiver heeft als ondersteuning een eenvoudig werkboek ontvangen, met daarin diverse vragen. Tevens is er ook ruimte voor eigen vragen en opmerkingen.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Omdat er dit jaar relatief veel nieuwe caregivers zijn aangenomen zijn er nu al 10 caregivers aan de training begonnen!
Sue Hatton was zelf een week lang in PCC aanwezig om het programma te introduceren en om Joe Emma en de mentoren goed in te werken. Zij heeft ook de eerste stappen van het programma met alle nieuwe caregivers doorgenomen en toegelicht.
 
In diezelfde week heeft Sue Hatton, samen met haar collega Elizabeth Atfield, ook nog tijd gevonden om twee Workshops te geven over haar specialiteit: Autisme.
Het waren heel goede en praktisch gerichte workshops, toegesneden op de ongeveer 15 autistische bewoners van PCC en daardoor zeer herkenbaar voor alle caregivers.
Ook voor het volgen van deze workshops ontvangen alle caregivers een Certificaat.
 
Het werk van een caregiver is niet eenvoudig en onze hoop en stellige verwachting is uiteraard dat door een specifieke, meer gestructureerde opleiding nieuwe caregivers ook beter toegerust zullen zijn om hun belangrijke werk in PCC goed uit te voeren.
 
Sue Hatton heeft geweldig veel werk verricht voor de ontwikkeling van deze training. Onlangs ontving zij in Engeland nog een Life Time Achievement Award voor haar jarenlange inzet en deskundigheid op het gebied van goede zorg en begrip voor mensen met autisme.
Wat ons betreft mag Sue Hatton dan ook in de adelstand verheven worden door Queen Elizabeth, wij dragen haar hierbij graag voor!
 
PCC is enorm blij en zeer bevoorrecht met zulke deskundige experts die ons werk ondersteunen! Wij hebben Sue Hatton vlak voor haar vertrek uit Nkoranza dan ook graag in het zonnetje gezet tijdens een speciale PCC Party.