PCC still going strong

PCC still going strong

 
Bijbelse taferelen in PCC
Uit de Bijbel kennen wij het verhaal van Jezus die zegt dat de tempel zal worden afgebroken en in drie dagen weer zal worden opgebouwd (zie o.a. Mattheus 26-61).
Iets dergelijks maakten wij onlangs mee in PCC toen één van de muren van de openluchtkerk van PCC dreigde om te vallen. De oude ronde muur had te weinig steun en begon vervaarlijk naar buiten te hellen.
Daarop hebben wij besloten de muur af te breken en zie, drie dagen later stond er al een nieuwe en veel steviger muur…..
 
Charles vertrokken
Na ruim 15 jaar actief te zijn geweest in de beschutte werkplaats hebben wij, na goed overleg met zijn vader, afscheid genomen van de altijd vriendelijke, glimlachende en sportieve Charles. Het was een feestelijk afscheid, geheel in de stijl van PCC, waarbij zijn vader PCC uitgebreid heeft bedankt voor de wijze waarop Charles zich 15 jaar lang in de beschutte werkplaats en in PCC heeft kunnen ontwikkelen. Wij wensen Charles het allerbeste toe in zijn verdere leven.
 
Boomplantdag in PCC
Een heel leuk idee van Ananse, onze bevriende stichting in Duitsland: misschien is het mogelijk om een dag van bomenaanplant in PCC te organiseren?!
Samen met de organisatie Green Ghana hebben wij dit idee in juli in positieve actie omgezet: op één dag zijn meer dan 100 nieuwe bomen op diverse plaatsen van onze compound geplant!
Onze bewoners hebben zich hierbij zeker niet onbetuigd gelaten, zij waren die dag vol belangstelling en leverden enthousiast hun bijdrage en doen dat nog steeds, want de jonge boompjes hebben natuurlijk na het planten veel water nodig ….. en tevens een beschermend hekwerk, want anders eten de geiten en de ezels alle nieuwe aanplant zonder aarzelen in no time gulzig op…!
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Er komt een nieuwe Daycare in Donkro Nkwanta!
Een Daycare die wij al enkele jaren buiten PCC in het Nkoranza District runnen staat in het dorp Donkro Nkwanta. Wij zitten daar nu nog in een tijdelijke huisvesting, maar inmiddels worden grote stappen gezet om daar verandering in te brengen o.a. door de aankoop van een stuk grond waar wij een eigen gebouw voor de Daycare willen realiseren.
 
Wij zijn heel erg blij en dankbaar dat wij voor de bouw van een nieuwe Daycare in dit dorp in eigen beheer inmiddels al voldoende financiële steun hebben ontvangen, wij kunnen dus aan de slag!
 
Zomaar wat leuke plaatjes van enkele bewoners
Het allerleukste van rondlopen door PCC zijn natuurlijk de onverwachte en leuke ontmoetingen met onze bewoners.
En als je geluk hebt levert dat ook heel mooie plaatjes op, zoals die van Sadat met een leeuw in zijn armen, van Tettey en Kwaku Chairman actief op de drums, van Lizzy die heel lief op de kleine Solomon past en van Emmanuella die aan het werk is op het schuine magnetische bord.
 
Uiteindelijk is dat waar het in PCC allemaal om gaat: het zorgen voor een glimlach op het gezicht van de bewoners, het zien dat deze jongeren plezier hebben in hun leven en leren omgaan met hun beperkingen.
 
Veel dank aan iedereen die dit jaar in jaar uit mogelijk maakt!