PCC Nieuws, april 2019

Dit keer een Albert’s Corner met diverse actuele berichten over onze bewoners en Community

De plaatsing van deze column is enigszins vertraagd door de trieste berichten van de afgelopen weken, maar hopelijk nog steeds interessant voor onze lezers.
 
Drie jongeren uit de beschutte werkplaats weer terug naar hun familie
Begin 2019 zijn opnieuw 3 jongeren uit de beschutte werkplaats, die al vele jaren in PCC verbleven en hier veel geleerd hebben, naar hun eigen familie teruggekeerd, met steun van PCC en in overleg met de familie.
Voor ieder van hen is – in overleg met de ouders – een plan opgesteld waardoor zij zoveel mogelijk de in PCC opgedane vaardigheden kunnen blijven gebruiken om zo zelfstandig mogelijk in hun eigen dorp te kunnen functioneren.
 
De drie personen die wij begin januari uitgezwaaid hebben zijn:
Abigail, Kofi Baidu en Yaw K. Johnson.
Wij wensen hen het allerbeste toe en zullen regelmatig in de diverse dorpen langsgaan om te zien hoe het met hen gaat.
 
Enkele bewoners met een zwakke gezondheid
In de afgelopen periode ging het helaas wat minder goed met enkele van onze bewoners, bijv. met Lazarus, Mariella en Kojo Joseph. Zij waren ziek en zijn, ondanks allerlei onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis, nog niet volledig hersteld.
Vooral Lazarus is erg verzwakt, hij heeft veel gewicht verloren. Wij hopen en bidden dat het spoedig beter met hem zal gaan.
 
En James had onlangs opnieuw een bloedtransfusie nodig i.v.m. zijn sikkelcelziekte, zijn zoveelste transfusie.
 
Zo zijn er altijd wel enige zorgen over enkele bewoners van PCC en het blijkt ook niet altijd gemakkelijk om snel adequate medische hulp voor onze bewoners te krijgen, ondanks bezoeken aan ziekenhuizen in Nkoranza, Techiman en Sunyani.
 
Theresa
Wie Theresa kent zal het beamen: zij oogt al jarenlang als een heel kwetsbaar mensenkind, o.a. door haar tengere figuur en door haar in zichzelf gekeerde en enigszins hulpeloze uitstraling.
 
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
De kwetsbaarheid van Theresa is onlangs helaas ook op een andere manier gebleken, zij heeft namelijk haar rechter bovenbeen (de hals van haar dijbeen) gebroken en kan nu niet meer lopen.
De artsen in Sunyani en ook de orthopedisch chirurg  in Duayaw Nkwanta zeiden: “wij kunnen niets voor haar doen, zet haar maar in een rolstoel .……”.
 
 
Ontwikkeling opleidingsmodules voor caregivers
Momenteel wordt door diverse mensen in diverse landen onder leiding van Sue Hatton uit Engeland hard gewerkt aan het opstellen van een gestructureerd inwerk- en opleidingsprogramma voor nieuwe caregivers, inclusief duidelijke leerdoelen en certificaten na elke afgeronde fase van het interne onderwijs.
Wij beschouwen dit als een belangrijke stap om de noodzakelijke kennis en vaardigheden van caregivers te verhogen en daarmee de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.
 
Reparatie paden PCC
Mocht u weer een keertje in PCC op bezoek komen, dan kunt u ’s morgens vanaf 07.00 uur nog fijner samen met de kinderen een uurtje wandelen, want in de afgelopen maanden zijn de gaten en afbrokkelende randen van de wandelpaden weer keurig gerepareerd, diverse paden zijn zelfs helemaal vernieuwd.
 
En hoe gaat het eigenlijk met Albert?
Wel, het gaat gelukkig goed met mij!
Alhoewel ik nog niet volledig genezen ben, was ik gelukkig wel goed in staat om – met medicatie – op 23 maart weer naar Ghana en PCC te reizen. Hopelijk eindigt mijn reis dit keer niet in een ziekenhuisbed……
 
Heel plezierig dat ik, ondanks mijn ziekte en dankzij alle moderne communicatiemiddelen, goed op de hoogte ben gehouden van alle ontwikkelingen in PCC en waar nodig ben geconsulteerd.
Het is ook erg fijn om te weten dat Baffo en Joe Emma, samen met de caregivers en de andere PCC medewerkers (bij elkaar bijna 50 mensen!), heel goed voor alle kinderen en voor onze Community als geheel zorgen.
Een geruststellende gedachte!