Pasen 2013 in Nkoranza en PCC

In Europa was de temperatuur tijdens het Paasfeest zelfs lager dan met Kerstmis 2012 en dat was heel bijzonder. In Ghana was het met Pasen nog warmer dan met Kerst en dat was heel normaal, want het is hier rond Pasen zo’n beetje de meest drukkende en warme periode van het jaar.

Maar koud of warm, overal ter wereld is het Paasfeest gevierd, ook hier in Nkoranza.
Een week eerder, op de zondag voor Pasen, waren er op veel plaatsen al optochten in verband met Palmpasen. De intocht van Jezus in Jeruzalem met palmtakken kun je hier in Ghana met al die palmbomen natuurlijk prima nabootsen! Zo’n optocht heeft altijd iets heel feestelijks, omdat de Ghanese kerkgangers niet alleen maar meelopen, maar tegelijkertijd ook continue zingen en dansen, net als tijdens onze Jubilee Parade. Daar juicht een toon!
De stille week is hier letterlijk een echte stille week, er waren namelijk helemaal geen bijzondere kerkelijke activiteiten met het oog op Pasen.
Goede vrijdag in Ghana is wel een dag waarop velen ’s morgens naar de kerk gaan, ten dele doet men dat dan in de speciale funeral kleuren rood en zwart, als teken van rouw. Ook onze kinderen hebben die vrijdagochtend een korte kerkdienst, waarvan mij vooral de 2 minuten stilte zijn bijgebleven, om zo stil te staan bij Jezus die aan het kruis gestorven is. Geweldig om te ervaren hoe onze kinderen 2 minuten lang collectief stil kunnen zijn, een prestatie op zich! Na die dienst gingen de meeste kinderen naar de TV kamer, waar zij kunnen genieten van een zeer uitvoerige film over Jezus leven, inclusief kruisiging en opstanding.
 
Op Paaszaterdag kregen wij een grote delegatie van een kerk uit Techiman op bezoek, de Living Power International Ministries, jawel. Zij kwamen ter gelegenheid van Pasen met minstens 40 leden van die gemeente naar ons toe om een grote donatie van kleding en etenswaren te brengen, alsmede een bedrag in cash. Tevens wilden zij graag kennismaken met onze kinderen, met ons en hen bidden, met onze Community samenzijn en tenslotte ook nog voetballen met onze jongeren. Zo hebben wij er weer een heleboel nieuwe vrienden bij gekregen, mooi en goed om te zien hoe enthousiast zij reageren als zij ervaren hoe kinderen met een beperking zich uitstekend als medemens kunnen presenteren! De Heer is waarlijk opgestaan, Hallelujah.
 
Paaszondag is een betrekkelijk rustige feestdag in Ghana. Die ochtend was er in Nkoranza opnieuw een levendige parade, dit keer van de Batisten gemeente, die zo iedereen het Goede Nieuws wilde brengen van Jezus’ opstanding uit de dood.
Sommige mensen ontsteken met Pasen een vreugdevuur, maar de meesten gaan gewoon naar de kerk, zo ook alle kinderen van PCC in onze rotskerk.
In de volle Methodist Church van Nkoranza zwaaide iedereen voortdurend met witte zakdoekjes, als symbool van de overwinning van Christus over de dood. Juicht en danst, zo klinkt het, want het nieuwe leven is aangebroken!
 
Verder was het hier een rustige dag. Er was zelfs geen feest in PCC, want dat hoort blijkbaar niet bij de Paaszondag, maar gelukkig wel bij 2e Paasdag en zo vierden wij tenslotte op maandag het Paasfeest met elkaar op passende wijze. Het PCC koor zong een paar prachtige liederen, de kinderen lieten zich weer van hun beste kant zien en het eten en drinken was heerlijk, kortom ook hier is het Paasfeest toch niet ongemerkt voorbijgegaan. Wij mochten ons verblijden aan de boodschap van Pasen, dat de dood niet het einde is, maar dat Jezus zal komen om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te vestigen, een nieuw Jeruzalem waarin dood, ziekte en beperkingen niet meer zullen zijn. Wat een prachtig en inspirerend perspectief, voor iedereen en dus ook voor de kinderen van PCC!