Over de bewoners van PCC + een vraag aan onze lezers!

Als wij praten over de vaste bewoners van Hand in Hand, dan spreken wij vaak gemakshalve over onze “kinderen”. Vrijwel alle vaste bewoners zijn inderdaad ooit als kind naar Hand in Hand gekomen, maar net als elders worden de kinderen hier natuurlijk ook elk jaar een jaartje ouder.

We weten dat de bewoners, op 2 uitzonderingen na (nl. Stephen en Emmanuella), allen een verstandelijke beperking hebben, hun geestelijke leeftijd is en blijft daardoor altijd heel jong! Een bekende Bijbelse opdracht is dat “wij allen moeten worden als kinderen” en zo bekeken doen onze bewoners het natuurlijk heel goed!
 
Wel zien wij heel langzamerhand dat wat ooit een groep “kinderen” met een verstandelijke beperking was, inmiddels een groep “kinderen en jong volwassenen” met beperking geworden is.
Het is heel leuk en interessant om eens naar de leeftijdsopbouw van alle 62 vaste bewoners te kijken, die laat zien dat ongeveer de helft van de vaste bewoners tussen de 10 en de 20 jaar oud is. Twintig kinderen zijn jonger dan 10 jaar en ruim 10 bewoners zijn al boven de 20, die zijn dus al jong volwassenen.
 
De leeftijdsopbouw van alle 62 vaste bewoners is als volgt:
Leeftijd
Aantal

  • 0 – 5 jaar: 5
  • 5 – 10: 15
  • 10 – 15: 10
  • 15 – 20: 19
  • 20 – 30: 8
  • 30+: 5

De leeftijdsverdeling bij de 16 workshop jongeren is nogal simpel, volgens onze schatting zijn zij allen tussen de 20 en de 30 jaar oud.
 
Voor alle duidelijkheid: van de meeste kinderen zijn de leeftijden slechts schattingen van onze kant, meestal gemaakt op het moment van aankomst in PCC. Exacter kunnen wij het bij in de steek gelaten kinderen simpelweg niet weten.
 
Vraag: zijn mannen kwetsbaarder en daardoor sneller gehandicapt?
Een heel opvallend gegeven in Hand in Hand is het feit dat van alle vaste bewoners van PCC maar liefst 2/3e man is en slechts 1/3e vrouw. Dat is wel een heel erg opvallend verschil!! Waardoor dit verschil veroorzaakt wordt, weten wij niet, wel hebben wij geprobeerd hiervoor een goede verklaring te vinden.
Na diep nadenken hebben wij een paar mogelijke verklaringen kunnen bedenken en die leg ik hierbij graag aan onze lezers voor, mogelijk weten jullie het goede antwoord of wellicht hebben jullie een nog betere, logische verklaring??
 
Waarom zijn er meer mannelijke bewoners in PCC?
Verklaring 1 – Jongens zijn nu eenmaal kwetsbaarder en krijgen daarom sneller een verstandelijke beperking dan meisjes!
Dit is een gedachte, die onze Mr. Baffo op enig moment als goede verklaring voor het opvallende verschil naar voren bracht (en mogelijk zullen veel vrouwen dit een heel redelijke en herkenbare verklaring vinden…??).
 
Verklaring 2 – In de Ghanese samenleving zijn vrouwen heel belangrijk in het “extended family systeem” en daarom worden mannen met een verstandelijke beperking sneller in de steek gelaten dan vrouwen??!
(Wij hebben voor deze hypothese geen aanwijzingen gevonden, maar het zou natuurlijk kunnen…)
 
Verklaring 3 – Het is gewoon toeval!
(elders in Ghana zou dan de verhouding man – vrouw bij personen met een verstandelijke beperking toevallig net omgekeerd kunnen zijn).
 
Verklaring 4 – De meeste bewoners zijn naar PCC gekomen in de tijd van Ineke Bosman. Het kan natuurlijk zijn dat Ineke Bosman wat meer een zwak had voor kwetsbare mannen dan voor kwetsbare vrouwen en dat zij daarom sneller een jongen of man accepteerde als nieuwe bewoner!?
(Hiertegen pleit dat, sinds ik de leiding van Ineke heb overgenomen, al 6 nieuwe bewoners gekomen zijn, waarvan 5 man zijn en slechts 1 vrouw!!).
Helaas, wij weten het goede antwoord niet, daarom roepen wij de hulp in van alle lezers van deze column.
Reacties kunnen in het Gastenboek van deze website geplaatst worden, dan kan iedereen meegenieten van de belangrijke inzichten van onze lezers.
Wij zijn heel benieuwd en bedanken iedereen bij voorbaat voor zijn of haar wijze en gewaardeerde reactie!