Kerstnacht anno 2016

Al meer dan 2.000 jaar vieren wij kerstfeest

het feest van de geboorte van Jezus Christus in een stal in Bethlehem.
 
Maar stel je nu eens voor dat die geboorte van Jezus in Bethlehem nog niet zou hebben plaatsgevonden en dat die wonderbare nacht pas in het jaar 2016 zou plaatsvinden, hoe zou dat dan zijn?
 
Zouden de herders dan nog steeds in het veld waken over hun schapen?
Waarschijnlijk wel, want het leven van schapen en herders is in de loop van de eeuwen niet zoveel veranderd.
 
Zou er nu wel plaats zijn in de herberg voor Jozef en Maria?
Nee, waarschijnlijk zouden zij ook nu te horen krijgen: “Ga maar gauw weg, want wij hebben geen plaats voor jou”. Wij kunnen die woorden dagelijks overal op aarde horen, de wereld is er bepaald niet gastvrijer op geworden.
 
Zouden de engelen ook nu in die donkere Kerstnacht door het luchtruim zweven en het prachtige “Ere zij God en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” zingen?
Wel, het valt te hopen dat engelenkoren geen last hebben van bommenwerpers, want die doen hun dodelijk werk helaas nogal vaak in het Midden-Oosten en bombarderen daarbij o.a. ziekenhuizen, woonhuizen en waarschijnlijk ook veel herbergen en stallen.
 
Komen de wijzen nog steeds uit het Oosten?
Dat valt te betwijfelen. De meeste landen ten oosten van Bethlehem zijn tegenwoordig verwikkeld in een voortdurende stammenstrijd of in een dramatische oorlog. Religieus fanatisme verdrijft de verdraagzaamheid en het gezonde verstand lijkt vaak geheel verdwenen, geen goede omgeving voor wijzen dus.
Het is overigens de vraag of er eigenlijk nog wel één windrichting op onze aarde bestaat waar de wijzen wel vandaan zouden kunnen komen, want overal ter wereld zien wij verdwazing en verharding, fanatisme en onverdraagzaamheid, boosheid en kortzichtigheid die de wijsheid verdrijft.
 
Nee, alles overwegende is de conclusie onontkoombaar:
 
dat wat 2.000 jaar geleden in de Kerstnacht gebeurde zou in 2016 niet meer zomaar in Bethlehem kunnen plaatsvinden.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Wij moeten dus op zoek naar een geheel ander verhaal voor de Kerstnacht.
Wat dacht u van het volgende scenario?
 
Geiten en ezels lopen al grazend over de compound van PCC en herder Abraham zorgt goed voor ze, het lijken de velden van Efratha wel.
De Harmattan-wind uit de woestijn in het noorden zorgt voor koele nachten en een heldere nachtelijke hemel, alle ruimte dus voor de engelen (als zij tenminste niet allergisch zijn voor kleine stofdeeltjes in de lucht…..).
Ghana is een gastvrij land, dus grote kans dat Jozef en de zwangere Maria niet weggestuurd worden, maar dat er voor hen wel een plekje is, bijvoorbeeld in een oude stal in Nkoranza waar een os en ezel rond een kribbe staan.
 
Kofi Asare zingt en musiceert vol overgave “Silent night, Holy night”, zijn stem is tot hoog in de hemel te horen. Stil zijn de nachten boven PCC zeker en de sterrenhemel ziet er prachtig uit, bijna heilig zelfs.
 
Of er ook 3 wijzen naar PCC komen zal moeten blijken, zeker is wel dat er veel mensen met een goed hart en gezond verstand van over de hele wereld naar PCC komen, niet om te heersen, maar om te dienen.
 
Voor veel van de bewoners was elders geen plaats, maar gelukkig zijn zij gastvrij en liefdevol opgenomen in de PCC – Hand in Hand Community. Zij leven in vrede met elkaar, het profetische beeld van “de lamme leidt de blinde” lijkt hier waarheid geworden te zijn.
 
Voorwaar een prachtig scenario, vindt u ook niet?
Of dit scenario ooit verfilmd zal worden is nog niet bekend, veel belangrijker is dat dit scenario al zichtbare werkelijkheid is geworden, anno 2016 kan het in PCC in Nkoranza gezien en beleefd worden. Halleluja!
 
Vrede op aarde, in de bewoners van PCC en jullie allen een welbehagen.
Gezegende kerstdagen toegewenst!