In Memoriam Bob Maram

Bob Maram overleden

 
Op 8 maart 2019 bereikte ons het droeve bericht dat Bob Maram, de echtgenoot van de oprichter van PCC Ineke Bosman, op 87-jarige leeftijd in Den Haag is overleden.
 
Bob Maram, afkomstig uit Chicago in de USA, ontmoette Ineke Bosman tijdens een opleiding van Ineke tussen 1994 en 1996 in de USA. Hun liefde voor allerlei vormen van kunst en toneel, incl. het als clown de straat opgaan, bracht hen bij elkaar.
Maar …….. Bob verloor niet alleen zijn hart aan Ineke Bosman, maar vlak daarna ook aan de PCC – Hand in Hand Community!
 
De bijzondere huwelijksceremonie van Bob en Ineke vond plaats op de rots van PCC en Bob kwam in de jaren daarna in een prachtige nieuwe fase van zijn leven toen hij deel ging uitmaken van de Community.
 
Bob ondersteunde Ineke op allerlei manieren en werd tevens lid van de Board van PCC, waarbij hij de financiële zaken voor zijn rekening nam tot aan het pensioen van Ineke in 2009. Daarna verhuisden zij beiden naar Nederland.
 
Maar Bob genoot ongetwijfeld nog veel meer van alle ontmoetingen en interacties met de bewoners van PCC, hij had jarenlang zelfs een eigen klasje met een groepje bewoners, tot ieders plezier.
Daarnaast genoot Bob ook van alle ontmoetingen met bezoekers van PCC, afkomstig uit de hele wereld. Veel van die gasten, vooral de dames, werden door Bob getrakteerd op een speciaal liedje of een komische act, want Bob was nu eenmaal een geboren acteur.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
De laatste jaren, wanneer Bob samen met Ineke enkele maanden in PCC kwam overwinteren, was duidelijk zichtbaar dat Bob langzaam maar zeker ouder werd en dat zijn gezondheid en mobiliteit steeds minder werden.
Afgelopen jaar was het daardoor voor Bob niet meer mogelijk om naar PCC te komen en daarom was hij ontzettend blij dat Kwame Evans, zijn favoriete bewoner van PCC, hem in Nederland kon bezoeken.
 
Het was het laatste contact van Bob met PCC. Hij is, zo vertelt Ineke, op 8 maart in rust en vrede heengegaan. Moge onze hemelse Vader JHWH zich nu over Bob ontfermen.
 
Wij zijn Bob dankbaar voor zijn zeer persoonlijke bijdrage aan PCC tussen 1997 en 2009 en voor zijn grote betrokkenheid bij PCC die nooit is gestopt.
Op 8 maart vond in PCC al een speciale, heel Ghanese funeral bijeenkomst plaats om Bob te herdenken en zijn leven en bijdrage aan PCC te vieren.
 
Wij wensen Ineke en alle familie en vrienden van Bob veel sterkte toe en hopen dat Ineke ondanks het verlies van haar Bob troost mag vinden in de talloze mooie herinneringen aan de meer dan 20 jaar dat zij samen met Bob van het leven kon genieten.
 
Bob ruste in vrede.