Happy New Year

De periode rond Kerst en Oud & Nieuw is eigenlijk een aaneenschakeling van bijzondere activiteiten en gebeurtenissen in de Community. Normaal gesproken bestaat hier een strak dagritme, dat door het jaar heen duidelijkheid en structuur geeft, maar rond Kerst is alles anders.

Er is elke dag een zekere spanning in de lucht, wat zal deze dag ons brengen? Met het bezoek van Father Christmas en het Kerstspel is het namelijk nog lang niet gedaan.
 
Er is ook nog een PCC feestje met de Kofi Asare muziekgroep op 27 december en op 28 december volgt een grootse voetbalwedstrijd tussen twee teams, ieder samengesteld uit onze kinderen en caregivers, nl. Day-care 1 tegen Day-care 2. De wedstrijd begint met twee maal een vol overtuiging gezongen Ghanees volkslied en vervolgens horen wij een krachtgevende yell van beide teams. Daarna ontrolt zich een prachtig schouwspel. Aan beide kanten wordt geprobeerd met muziek het eigen team op te zwepen, alle supporters dansen continue en het enthousiasme is enorm. Het spel gaat ongeveer zoals pupillenvoetbal: waar de bal is, zijn ook bijna alle spelers. Een omstreden beslissing van de scheidsrechter in de laatste minuut leidt nog tot veel tumult, maar gelukkig komt alles weer tot rust in het zwembad, alle spelers en toeschouwers genieten van de welverdiende verkoeling.
 
Nog mooier is de dag daarna een volgende wedstrijd tussen Day-care 1 en Day-care 2, dit keer met wedstrijdjes van het type zaklopen, hardlopen, eieren op een lepel dragen, touwtrekken en dergelijke spelletjes. Prachtig is het om te zien dat zowel de winnaars als de verliezers van de diverse spelletjes door hun teamgenoten worden opgevangen en opgetild, het motto is: iedereen is winnaar!
 
Genoeg emotie voor een dag, zou je zeggen, maar zo is het niet, want ’s avonds komt Rev. Father Benneh, de ziekenhuispastor, evenals in juli, nog naar de Community voor een speciale doopdienst. Net als de vorige keer worden maar liefst 6 kinderen van onze Community gedoopt, in totaal dus 12 dit jaar! Dus mocht u ergens lezen dat de RK kerk heel hard groeit in Afrika, bedenk dan dat wij daar substantieel aan bijdragen vanuit onze oecumenische leefgemeenschap!
Deze keer worden Dede, Shalomina, Aisha, Daniel, Kwaku Jacob en Kwame Ayim gedoopt, vader Albert en moeder en Jeannette hadden een paar jaar geleden niet durven vermoeden dat de op hun naam geregistreerde kinderschaar zich nog zo snel en zo fors zou uitbreiden……!
De ceremonie was ook dit keer prachtig en indrukwekkend om mee te maken. Opvallend is dat veel van onze kinderen op de een of andere manier beseffen dat dit een extra plechtige kerkdienst is, ze zijn veel rustiger dan anders en kijken vooral hun ogen uit, o.a. naar de indrukwekkende gestalte van Father Benneh en naar de rituelen van de doop.
Father Benneh geeft allereerst een belangwekkende preek, over de samenwerking tussen de handen, de voeten en de maag, een preek waarover nog dagen wordt nagepraat! Daarna is het grote en plechtige moment eindelijk aangebroken, de zalving van de dopelingen en vervolgens de doop zelf, met de aansprekende symbolen, die hier in Ghana gebruikelijk zijn, tot en met het ontsteken van de doopkaarsen. Tenslotte volgt ook nog de eerste communie, met alle RK aanwezigen en natuurlijk de dopelingen. Tijdens de dienst treedt langzaam maar zeker de avondschemering in en dat geeft een heel bijzondere sfeer in onze openluchtkerk. Iedereen is zeer onder de indruk van deze eenvoudige, maar aansprekende ceremonie, dat geldt zeker voor de 6 prachtig aangeklede dopelingen!
 
Op donderdag de 30e geeft het Dagaba koor hier een concert, muziek, zang en dans van een stam uit Noord-Ghana, een andere stam dan de Frafra’s, die hier op 24 december waren. Zij zorgen eveneens voor een prachtige, muzikale avond.
Als ik dit allemaal zo opschrijf en teruglees, dan lijkt het wel alsof het leven hier alleen maar uit feesten bestaat. Wel, het is zonder twijfel en gelukkig vaak een blijde gemeenschap hier, maar tegelijkertijd zijn er ook de gebruikelijke zorgen van onze Community, bijv. kinderen met epileptische aanvallen, kinderen met koorts of gebrek aan eetlust, kinderen die depressief lijken of die soms juist agressief zijn. In onze gemeenschap met 75 kinderen komt dat natuurlijk vaak voor, maar het voert gelukkig niet de boventoon, de Spirit van PCC wint altijd!
 
Zo ook tijdens het vreugdevuur op Oudejaarsavond. Prachtig om te zien hoe een simpel houtvuur voldoende is om iedereen urenlang te laten genieten. Samen staan wij deze avond even stil bij het jaar, dat nu voorbijgegaan is. Een jaar, waarin wij helaas afscheid moesten nemen van Innocencia, maar waarin wij ook met blijdschap 4 nieuwe bewoners mochten verwelkomen. Er is veel reden tot dankbaarheid voor het goede leven in onze Community en aan het einde van 2010 spreken wij die dank graag uit. Datzelfde gebeurt in alle Ghanese kerken, die op deze avond vol zitten met mensen, die hun zegeningen tijdens het jaar 2010 tellen en daar God dankbaar voor zijn.
Met een mooi Nieuwjaarfeest op 1 januari sluiten wij een bijzondere en feestelijke periode af. Graag brengen wij onze dank over aan iedereen, die onze Community het afgelopen jaar heeft gesteund, gelukkig zijn dat er velen. Zonder die geweldige hulp zou Hand in Hand niet kunnen bestaan. Namens alle kinderen veel dank voor uw steun en uw meeleven! Wij wensen alle vrienden van onze Community een prachtig en Happy New Year!