Gastcolumn door Lena en Ina

Albert heeft ons uitgenodigd om in deze Alberts Corner iets te vertellen over het bezoek van Patricia en Diana aan Duitsland. Laten wij eerst onszelf introduceren: wij zijn Lena en Ina, 2 jonge Duitse vrouwen, die allebei besmet zijn met het PCC-virus.

Tussen 2009 en 2011 hebben we ieder 1 jaar als vrijwilliger in de beschutte werkplaats van PCC gewerkt.
Na onze terugkeer in Duitsland bleven wij dromen en nadenken over de beste manieren om PCC te steunen. We dachten na over onze samenwerking met de Ghanese caregivers en realiseerden ons hoe groot de onderlinge culturele verschillen zijn, die ons beïnvloeden bij die samenwerking. Wij besloten daarom grenzen te overwinnen vanuit ons geloof in de geweldige mogelijkheden van onze wereld en vanuit de overtuiging dat veel van de verschilpunten aan de orde konden komen tijdens een bezoek van enkele caregivers aan Duitsland.
We kregen steun van Bezev, een Duitse organisatie voor samenwerking bij hulp aan mensen met een beperking en tevens een partnerorganisatie van PCC.
Ook de PCC Board steunde ons initiatief, waarna we een aanvraag hebben ingediend bij het Duitse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. In oktober 2012 ontvingen wij zowaar de goedkeuring!
 
PCC koos 2 caregivers, Patricia en Diana, uit om gedurende 3 weken naar Duitsland te komen, waar zij verschillende instellingen voor gehandicaptenzorg zouden kunnen bezoeken, terwijl zij ieder bij een gastgezin onderdak vonden. Alle papieren werden in orde gemaakt, dat bleek nog een hele klus! We kregen veel medewerking van diverse instellingen voor een goed programma. De Board van PCC hielp ons bij alle procedures en toen Patricia en Diana uiteindelijk hun visum ontvingen waren we helemaal in extase! Op 25 mei kwamen ze naar Duitsland, voor het eerst van hun leven in een vliegtuig, voor het eerst naar het buitenland. Het was geweldig om ze op Duitse grond te verwelkomen en tegelijkertijd voelde het heel vertrouwd om elkaar als goede vrienden hier te kunnen ontmoeten.
 
Het programma was best zwaar, 3 weken lang naar allerlei instellingen voor kinderen en volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen. Daar hebben we o.a. ook Simon ontmoet, een nieuwe Duitse vrijwilliger, die in augustus voor 1 jaar naar PCC gaat.
We zijn naar de opleidingsinstituten van Lena en Ina geweest, naar het kantoor van Bezev en naar een speciale opleiding voor mensen met een lichamelijke beperking. We bezochten een centrum voor autisme, waar we hartelijk welkom werden geheten met diverse drankjes en hapjes en met allerlei Duitse vruchten. Daar werd ons meer verteld over therapie en hulp voor autistische kinderen.
We hebben ook Doris ontmoet, een Ghanese vrouw, die 15 jaar geleden naar Duitsland kwam om hulp te zoeken voor Kwame, haar autistische zoon. Kwame, nu 21, nam zelf deel aan onze ontmoeting. Hij vertelde hoe belangrijk hij het vindt dat mensen begrijpen dat autisme niet hetzelfde is als dom zijn en dat alleen door meer kennis kinderen met autisme in Ghana in de toekomst beter geholpen kunnen worden.
We bezochten ook nog een beschutte werkplaats en gingen naar een andere Duitse partnerorganisatie van PCC toe, de stichting Ananse in Bielefeld, die voor ons nuttige bezoeken aan normaal en speciaal onderwijs had georganiseerd.
 
We bezochten zowel in Duitsland als in Nederland diverse andere mensen, die door het PCC-virus besmet zijn: bijv. Johanna, Albert en Jeannette, Ineke en Bob, Andrea, Regina en ook Arie en Greetje. Met de laatste bezochten wij de Paspartoe beschutte werkplaats, waar eerder dit jaar Paul en Joe Emma al op bezoek waren (zie AC van februari resp. april).
 
Als 4 jonge vrouwen bij elkaar genoten we ook van allerlei mooie momenten samen, o.a. tijdens de Duitse Champions League finale, bij het naar de kerk gaan, fijn winkelen, het bezoek aan een vlooienmarkt, naar de dierentuin en ook nog uit ons dak gaan in de disco!
 
De 3 weken gingen veel te snel voorbij, op 14 juni keerden Patricia en Diana weer terug naar Ghana. Maar het project is nog niet voorbij, want de huidige Duitse vrijwilliger Jan probeert nu te helpen om de in Duitsland opgedane ervaringen om te zetten in het werk bij PCC. Wij kijken ook uit naar het vervolg van de uitwisseling met de Board van PCC, als Patricia en Diana straks, eind juni, Albert en Jeannette weer zullen ontmoeten.
 
We zijn dankbaar voor deze interculturele uitwisseling, voor de mogelijkheid die wij kregen om Patricia en Diana iets van het Duitse leven te laten ervaren en om samen grenzen te overwinnen. We zijn trots op deze 2 caregivers, die teruggingen naar Ghana met het idee om in hun dorpen mensen goed te informeren over het beter omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en met mooie ideeën voor de toekomst van PCC. Wij danken Patricia en Diana, die zoveel gegeven hebben om een succes van deze unieke uitwisseling te maken!
Es war großartig!
 
Van: Lena Beckmann en Ina Schober