Ebola en de ANGST

De uitbraak van EBOLA in Liberia, Guinee en Sierra Leone

laat al maandenlang ongelooflijk diepe sporen na in deze 3 landen. Het is nauwelijks voor te stellen hoe zwaar hele dorpen en families door deze ziekte getroffen zijn. Het menselijk leed is niet te overzien, een enorm groot drama voor alle betrokkenen. Daarnaast zijn vrijwel alle maatschappelijke en industriële activiteiten daar tot stilstand gekomen, met alle negatieve gevolgen van dien.
 
De ANGST voor Ebola reikt inmiddels al veel verder dan de 3 betrokken landen. Kijk wat er allemaal gebeurt als er één  (1) besmet persoon in een land als de VS of Spanje binnenkomt, kijk wat er zoal aan maatregelen getroffen wordt als iemand met lichte verhoging uit Sierra Leone in Nederland aankomt.
 
Veel mensen buiten Afrika zien West-Afrika simpelweg als één gebied, zij maken geen onderscheid meer tussen de diverse landen.  Dat is heel jammer voor o.a. Ghana, want veel mensen zien momenteel af van een bezoek aan Ghana uit angst voor Ebola. Maar Ghana lijkt zich juist heel goed voorbereid te hebben op een mogelijke komst van Ebola, er is veel aan publieksvoorlichting gedaan en er zijn al speciale centra aangewezen, voor  het geval dat….
Gelukkig is dat tot op heden niet het geval, maar bij veel mensen buiten Afrika en ook op het continent zelf regeert de ANGST. Zo heeft Marokko onlangs besloten om i.v.m. Ebola af te zien van de organisatie van het eindtoernooi om de African Cup of Nations. En in Nederland keurt de Hogeschool van Amsterdam zeer simplistisch geen enkele stage van studenten naar enig land in Afrika nog goed. Op die Hogeschool moet nog veel geleerd worden….!
 
De limit lijkt mij dat het in Nederland waarschijnlijk niet gaat lukken om een TV-avond als onderdeel van de nationale Ebola-actie te organiseren omdat er blijkbaar “niet genoeg indrukwekkende beelden uit die landen beschikbaar zijn en BN’ers niet naar die 3 landen toe durven gaan voor nieuwe filmopnames”…..? Maar welke gruwelijke beelden hebben mensen nog meer nodig dan de al beschikbare opnames om bij te willen dragen aan de strijd tegen Ebola?
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Wat Ghana betreft is er vooralsnog geen reden tot zorg, want zelfs in de 3 landen die Ghana in zijn geheel omgeven (Ivoorkust, Burkina Faso en Togo) is tot nu toe geen Ebola vastgesteld. Als het – tot voor kort instabiele – Ivoorkust (dat land grenst aan Liberia en Guinee) al lukt om Ebola buiten de deur te houden, dan is er alle reden om aan te nemen dat het virus niet zo snel Ghana hard zal kunnen treffen.
Let wel: De afstand van de westgrens van Ghana tot Liberia en Guinee is ruim 500 km., zeg maar Amsterdam – Berlijn. Zover is Ebola minimaal verwijderd van Ghana!
 
Wat merken wij in PCC tot nu toe van die grote ANGST voor Ebola?
Diverse mensen hebben een al eerder gemaakte reservering voor een guesthouse afgezegd uit angst voor Ebola en ook sommige kandidaat-vrijwilligers (of hun familieleden…) lijken heel bang en kiezen daarom liever voor een “veilig” land, bijv. in Oost-Afrika.
Wanneer wij met mensen spreken over onze aanwezigheid in Hand in Hand leidt dat bijna steevast tot de vraag: “En hoe zit het dan met Ebola?”. Het is wellicht goed dan te bedenken dat er nog steeds veel meer mensen aan malaria en verkeersongelukken sterven in Afrika dan aan Ebola, hoe dramatisch die ziekte ook verloopt. Blijkbaar is onze ANGST voor dat onzichtbare en zeer dodelijke virus zo groot dat er geen plaats meer is voor enige rationaliteit en relativering.
Een oude wijsheid zegt: “Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest”.
 
De mensen in Liberia, Guinee en Sierra Leone lijden echt en zwaar. Laten wij daarom niet voornamelijk met onze ANGST bezig zijn, maar trachten alles te doen om de bevolking in de getroffen landen zoveel mogelijk te helpen. Dat geldt zeker in deze acute fase, maar ook straks wanneer die landen zich weer willen oprichten als Ebola (hopelijk spoedig) onder controle is gekomen.
Wil je de ANGST voor Ebola in goede banen leiden? Voor alle giften in Nederland: giro 555!