De faam van onze fysio-expert Inge breidt zich uit

Afgelopen zomer was Inge Maters, onze fysio expert, voor de 4e keer (!) sinds 2015 in PCC

en ook dit bezoek is niet onopgemerkt voorbijgaan!
 
Net als in 2015 kwam Inge Maters met haar hele gezin naar Ghana, d.w.z. met echtgenoot Frank en dochters Sofie, Jasmijn en Anne. Alle vijf hebben zich ieder op hun eigen manier wekenlang actief ingezet voor PCC.
Van Special Attention tot sleutelen aan rolstoelen, van steun voor het Hospitality concept van PCC tot aan moederlijke zorg voor de allerjongste kinderen in PCC, Inge, Frank en de kinderen gingen geen uitdaging uit de weg.
 
Voor de onvolprezen wijze waarop Inge haar grote expertise heeft ingezet voor kinderen met allerlei beperkingen in PCC kan ik zonder problemen verhalen in deze rubriek uit eerdere jaren kopiëren, het was weer geweldig!
 
Vanaf het moment dat Inge in PCC aankwam tot aan haar vertrek 4 weken later was zij onafgebroken in de weer met het geven van talloze adviezen over oefeningen, houding, rolstoelen, schoenen en braces. Tevens gaf Inge veel trainingssessies voor caregivers.
Inge zorgt er ook nog voor dat wij steeds over voldoende orthopedische schoenen, braces, goede rolstoelen en andere hulpmiddelen kunnen beschikken.
PCC heeft inmiddels een zeer goed uitgerust centrum voor fysiotherapie!
 
Alle rolstoelen, schoenen en braces worden op maat gemaakt voor onze kinderen in onze kleine fysio workshop en Inge maakte ook instructieve bladen met teksten en foto’s voor de fysio-caregivers over alle oefeningen voor dit of volgend jaar.
 
Het is geweldig om (opnieuw) te ervaren hoeveel enthousiasme door al deze input bij de caregivers onder leiding van Joe Emma wordt losgemaakt.
Na de intensieve week met Sue Hatton (zie vorige AC) konden onze caregivers opnieuw veel leren van een expert uit de vriendenkring van PCC.
Wat een voorrecht om zulke experts tot je vrienden te mogen rekenen!
 
De faam van Inge breidt zich uit
Door een vruchtbare interactie tussen ons Outreach team en Inge konden dit keer niet alleen de bewoners van PCC profiteren van de deskundigheid van Inge, maar ook een behoorlijk aantal kinderen met handicap uit de wijde omgeving van Nkoranza, die via het Outreach werk bij ons bekend zijn.
Graag illustreer ik dit aan de hand van het verhaal van Linda.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Linda is een ongeveer 11-jarig meisje uit een dorpje in het district. Zij is geboren met spina bifida (open rug) en verlamd aan beide benen, heeft geen controle over haar darmen en blaas en wordt door iedereen in haar dorp gemeden.
 
Alhoewel normaal begaafd gaat zij niet naar school. Sinds het overlijden van haar moeder in 2018 verzorgt haar vader Linda. Hij is van goede wil, maar moet ook werken op zijn farm. Linda brengt haar tijd dan ook meestal helemaal alleen, thuis zittend of liggend, door.
 
Eind vorig jaar trof ons Outreach team haar daar aan, zij had toen veel last van grote en diepe doorligwonden. Sindsdien proberen wij haar te helpen, met name door het geven van goede verbandmaterialen en aanwijzingen voor haar verzorging.
Na 6 maanden zijn de wonden gelukkig schoner en kleiner, maar nog niet helemaal genezen.
 
Toen Inge er was, hebben wij Linda en haar vader uitgenodigd om een week naar PCC te komen. Inge had een special antidecubitusmatras voor Linda meegenomen en heeft ook een rolstoel op maat gemaakt.
Ook leerde Inge Linda hoe zij haar armspieren sterker kan maken en een week eiwitrijk voedsel bleek ook heel goed voor haar. Zij kan haar rolstoel nu zelf voortbewegen en genoot volop van het “onder de mensen” zijn.
 
Linda en haar vader zijn na die week weer dankbaar en veel blijer naar hun dorp terug gegaan. Daar gaan wij via ons Outreach team proberen haar naar school te laten gaan.
 
Het leven van Linda is nog steeds niet gemakkelijk, maar wel veel beter dan voorheen dankzij de grote hulp van Inge. Bij vertrek bedankte een emotionele vader iedereen in PCC voor alle hulp.
 
En zo waren er nog een tiental andere kinderen uit het district, die volop profiteerden van de hulp en adviezen van Inge.
Haar faam breidt zich uit, geweldig dat op deze manier nog meer kinderen geholpen kunnen worden!