Blijft in Ghana alles hetzelfde?

Als wij mensen vertellen over Hand in Hand, dan krijgen wij vaak veel vragen over het “bijgeloof” van de Ghanezen. Waarom veranderen die mensen niet, waarom komen zij niet tot betere kennis over het ontstaan van een handicap bij kinderen, waarom zijn zij zo primitief om die kinderen te verstoten, we leven toch niet meer in het jaar 0, de tijd van Jezus…??

Maar diep in de cultuur gewortelde en in de samenleving verankerde overtuigingen laten zich niet zo snel wijzigen, alleen maar omdat iemand anders jou komt vertellen dat jij het altijd verkeerd hebt gezien. Als verandering al optreedt, dan gaat daar veel tijd overheen, dat duurt vaak generaties.
Juist daarom is Hand in Hand opgericht, juist daarom staat onze leefgemeenschap in het bijzonder open voor kinderen met een verstandelijke beperking die door iedereen verstoten zijn en waar niemand meer naar omkijkt of, nog erger, die men het liefst dood zou laten gaan. Voor hen is er geen plaats in de herberg…
 
Heeft u zich wel eigenlijk eens afgevraagd in hoeverre al uw inzichten de uitkomst zijn van uw eigen analyses, van weloverwogen afwegingen en van een goed doordachte levensvisie?
Of… zijn wij misschien vooral kind van onze tijd en volgen wij in belangrijke mate de in onze cultuur overheersende overtuigingen? Zouden wij, als we in een ander land geboren waren en of in een andere tijd zouden leven, over precies hetzelfde onderwerp wellicht een heel andere mening kunnen hebben??
Kijk eens naar mensen met een ziekte van de geest of met een verstandelijke beperking? U denkt wellicht: daar kunnen die mensen helemaal niets aan doen, we moeten ze helpen! Misschien werkt u wel in de psychiatrie of in de zwakzinnigenzorg en bent u zeer bewogen door de nood van deze mensen.
 
Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Maar stel nu dat u in de tijd van Jezus geboren was en er zou iemand met een zieke geest langskomen, een “bezetene” zoals de Bijbel dat noemt, d.w.z. een door boze geesten bezeten mens. Zou u dan, net als Jezus destijds, zeggen: “Onreine geest, ga uit van deze mens”? En het verhaal in de Bijbel zegt dan: “De boze geesten gingen uit, naar een kudde van 2.000 zwijnen, die daarna de steile helling afrenden en in zee verdronken”.
Misschien bent u wel een varkensboer en denkt u: jammer van al die varkens en trouwens ook triest voor die varkensboeren, want die waren hun hele kudde kwijt, zij waren in één klap failliet door die ene actie van Jezus! Maar ja…… de boze geest was toen natuurlijk wel uitgedreven!? Of zijn dit oude verhalen, waar we nu heel anders tegenaan kijken dan in de tijd van Jezus?
 
Stel nu dat u in een land als Ghana geboren zou zijn en dat u vanaf uw geboorte niets anders gehoord zou hebben dan dat sommige mensen door een boze of onreine geest bezeten zijn en daarom verstandelijk beperkt of psychiatrisch patiënt zijn of aan die enge ziekte epilepsie lijden. En iedereen je vertelt vooral uit de buurt van die enge mensen met een boze geest te blijven, want anders word jij – of wellicht het kind in je buik – door diezelfde boze geest bezeten. Wat zou je doen als je elke zondag in de kerk hoort dat Jezus die boze geesten in zee liet storten en verdrinken? Zou je mogelijk toch het zekere voor het onzekere nemen en een stapje achteruit doen……??
 
Onze kennis is vaak tijd- en plaatsgebonden. Datgene wat wij nu als waarheid zien, kan in de toekomst gemakkelijk achterhaald blijken, de geschiedenis bewijst het keer op keer.
Zo is het ook met de kennis van mensen in Ghana over kinderen met een verstandelijke beperking. Die kennis zal ongetwijfeld gaan verbeteren en daar dragen wij vanuit Hand in Hand graag ons steentje aan bij, maar zulke processen vragen nu eenmaal tijd en zolang mogen wij vanuit de hele wereld “hand in hand” op weg gaan met deze kinderen. Een teken van wereldwijde liefde, hulp geven over grenzen van landen, volken, culturen en tradities heen aan mensen die dat het meeste nodig hebben, dat is waar Hand in Hand voor wil staan.
Dank voor al uw steun aan PCC!