Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Hand in Hand
RSIN/fiscaalnummer: 815219064

Contactgegevens

Secretaris W. Mur
Bonifatiuslaan 8
3621 DH Breukelen
penningmeester@operationhandinhand.nl

Bestuur

  • W.J. van Minnen – voorzitter
  • W. Mur – Secretaris en Penningmeester
  • A.H.J. van Galen – algemeen bestuurslid
  • J. Klein – algemeen bestuurslid
  • P.J.N. Lamberts – algemeen bestuurslid
  • I. Maters – algemeen bestuurslid
  • J. Ruijs – algemeen bestuurslid

Doelstelling

Het verlenen van hulp aan verstandelijk- en/of lichamelijk beperkten in Ghana.

Beloningsbeleid

Artikel 8 lid 5 van de statuten: “De leden van het bestuur genieten geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Privacyverklaring Stichting Hand in Hand

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hand in Hand, 2017-2022

Financiële verantwoording

Bekijk hieronder de integrale opname van de jaarverslagen van afgelopen 5 jaren voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Standaardformulier publicatieplicht