Contact

Voor meer algemene informatie en vragen betreffende Hand in Hand mailt u naar info@operationhandinhand.nl.

Postadres PCC: noodzakelijk bij Visum aanvragen:

PCC – HAND IN HAND COMMUNITY
Z 378
GREENVILLE STREET

BO – 0002 – 2799
NKORANZA B/E

GHANA

Contactgegevens

Donaties, giften, sponsoring

Voor informatie over donaties en per overeenkomst vastgelegde periodieke giften

Voor sponsoring/financiële adoptie van een kind

Voor meer informatie of vragen m.b.t. mogelijke bijdragen voor Hand in Hand

Bankdetails

Rekeningnummer: NL24 RABO 0127 7641 43
onder vermelding van: “sponsoring voor (… naam kind)” of “gift voor …” o.i.d.

International Bank code:
SWIFT / BIC: RABONL2U

De Stichting Hand in Hand is ANBI erkend, giften zijn dus aftrekbaar bij de Nederlandse fiscus.

Vrijwilligerswerk

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk

Gastenverblijven

Voor het reserveren van gastenverblijven

Producten beschutte werkplaats

Voor informatie over het kopen van producten uit de beschutte werkplaats