Giften

Onze grootste wens is dat alle kinderen gesponsord worden d.m.v. een maandelijkse of jaarlijkse financiële ondersteuning. Soms adopteren groepen, zoals kerken of families, met elkaar de sponsoring van een kind.

 

Eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. De kinderen weten niet beter dan dat de verzorging en liefde die ze nu krijgen er ook in de toekomst steeds zal zijn. Voor velen zal dat een lange tijd zijn, in feite voor de rest van hun leven en dat kan dus wellicht dus nog zo’n 80 jaar zijn.

Dit komt omdat er voor de meeste van onze kinderen vrijwel geen kans bestaat dat zij ooit onafhankelijk en buiten Hand in Hand zullen kunnen wonen en leven. Op dit moment zijn wij de enige woon- en leefgemeenschap voor kinderen met een verstandelijke beperking in Ghana, al ontstaan er langzaam maar zeker gelukkig ook wel kleine andere zorginitiatieven elders in Ghana.

 

Op verzoek kunnen we u het jaarverslag, het financiële verslag of andere gewenste informatie toesturen, bijvoorbeeld meer specifieke informatie over het door u gesteunde kind.

 

Als u ons op een andere manier wilt helpen, is dat ook prachtig. We zijn blij en dankbaar voor iedere gift, klein of groot. Uw geld zal voor 100% gebruikt worden voor de zorg voor de kinderen.

NB: Wilt u van ons na uw donatie een ontvangstbevestiging ontvangen ? Stuur ons dan s.v.p. na uw betaling een bericht per mail met uw naam en (mail)adres. Dan kunnen wij u bereiken, dat lukt helaas niet als wij alleen een naam en bankrekeningnummer bezitten.

 

Diverse sponsors bezoeken Hand in Hand in Ghana om de ontwikkeling van hun kind en de gemeenschap als geheel te zien. Ook u bent van harte uitgenodigd!

 

We nodigen u van harte uit om ook een vriend en sponsor van deze kinderen te worden.

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens

Uw donatie kunt u storten op bankrekening:
NL24 RABO 0127 7641 43
t.n.v. Stichting Hand in Hand
onder vermelding van: “sponsoring voor (… = naam kind)” of “gift” o.i.d.

 

International Bank codes:
SWIFT / BIC: RABONL2U

 

Verdere informatie kunt u verkrijgen via:
handinhandcommunity@gmail.com

 

of bij:
dhr. W. Mur, penningmeester stichting Hand in Hand
Bonifatiuslaan 8
3621 DH Breukelen
Tel.: 0346 266 842

Hij kan u ook nader informeren over de voorwaarden waarop u een periodieke gift fiscaal aantrekkelijk kunt vastleggen.

De Stichting Hand in Hand is ANBI erkend, giften zijn dus aftrekbaar bij de Nederlandse fiscus. Het RSIN nummer van Hand in Hand is: 815219064.

De stichting Hand in Hand is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag, onder nr.: 27279544.