Baffo op bezoek in Nederland

Baffo op bezoek in Nederland.

 

Het bestuur van de Nederlandse stichting Hand in Hand nodigt ongeveer eens per 3 jaar één van de Ghanese leidinggevenden van de PCC – Hand in Hand Community om naar Nederland te komen, voor uitgebreid overleg over het beleid en beheer van PCC, zowel op de korte als de lange termijn, en voor een open dialoog over de gewenste ontwikkelingen in de Community en bij het Outreach werk.

 

Baffo kwam al eens eerder naar Nederland voor dergelijk overleg, nl. in 2015, en het was de bedoeling dat hij in 2020 opnieuw zou komen, maar uiteindelijk duurde het tot 2024 (eerst door de corona pandemie, later door een grote operatie van Baffo en tenslotte ook nog visumperikelen), voordat Baffo voor de 2e keer naar Nederland kon afreizen, dat was in maart / april van dit jaar.

 

Het overleg met het bestuur van Hand in Hand en bij de diverse bestuursleden thuis was heel goed en informatief.

Daarnaast heeft Baffo natuurlijk ook volop genoten van dit bezoek aan diverse personen en groepen in diverse steden en dorpen van Nederland. Overal werd hij steeds gastvrij onthaald.

 

Van noord naar zuid en van oost naar west, hij heeft heel veel verschillende plaatsen van ons land kunnen bezoeken, de bijgaande foto’s getuigen daarvan!

 

Kleine quiz: wie herkent op de bijgaande foto’s alle plaatsen waar Baffo geweest is? Zend uw antwoord voor 1 juni 2024 per email naar: [email protected]

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Onder de beste inzenders wordt een heerlijke gratis maaltijd (plus een lekker koel Ghanees biertje) in het restaurant van PCC – Hand in Hand in Nkoranza verloot!

 

Ook heel mooi ……. twee dochters van Baffo wonen en werken in Europa en die heeft hij gelukkig allebei – voor het eerst in meer dan 2 jaar – weer eens kunnen ontmoeten. Dat leverde een blije vader en twee gelukkige dochters op!

 

Baffo bleef in Nederland steeds verbaasd kijken naar alle moderne ontwikkelingen, zoals het contactloos betalen en het minimale gebruik van cashgeld, het gemak van de OV chipcard, het overal aanwezige internet en de geweldige mogelijkheden op basisscholen, met een laptop voor ieder kind en prachtige digitale borden …. daar kunnen Ghanese kinderen alleen maar van dromen…

Hij wees er daarbij wel op dat onze maatschappij inmiddels heel erg kwetsbaar geworden is op het moment dat de stroom of het internet zou uitvallen…..

 

Het bezoek van Baffo aan ons land had ook een emotionele kant, want Baffo gaat later dit jaar met pensioen en in zekere zin was het dan ook een afscheidsbezoek  met veel vrienden en bekenden van PCC – Hand in Hand in Nederland.

 

Inmiddels is Baffo weer veilig en wel en heel tevreden teruggekeerd naar Mother Ghana naar PCC en daar begonnen aan zijn laatste maanden als Project Director.

 

Baffo heeft liefst 30 jaar (!) voor PCC – Hand in Hand gewerkt en wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn geweldige bijdrage aan de enorme ontwikkeling van onze Community sinds het prille begin in 1992.

 

Baffo, medaase pii!